Momentum

Momentums team består af pædagogiske vejledere, der hver især har et antal borgere tilknyttet. Det er således den samme vejleder borgeren møder i sin hverdag. Det udkørende bostøtteteam i Momentum tilbyder både mentorindsats og specialiseret bostøtte i eget hjem.

Mentorindsatsen bevilliges af jobcentrene i kommunen til borgere, der har behov for en autismefaglig indsats i forhold til at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Der kan også være tale om at fastholde en tilknytning til uddannelsesstedet eller arbejdspladsen.

Den udkørende bostøtte henvender sig til borgere, diagnosticeret indenfor autismespektret, som har behov for en specialiseret støtte med henblik på at mestre egen hverdag så selvstændigt som muligt.

Momentum dækker borgere fordelt i hele Nordjylland og støtten kan foregå på uddannelsesstedet, arbejdspladsen, i borgens eget hjem eller på Skansevej 7-9 i Nørresundby.

Primært ydes støtten på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Målet

Specialiseret støtte ydes med henblik på at borgeren kan mestre egen hverdag så selvstændigt som muligt, og i takt med større selvstændighed får nedjusteret sit støttetimetal.

Der vil være fokus på:

  • At udvikle færdigheder.
  • At fastholde færdigheder.
  • At begrænse tab af færdigheder.

Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Momentum