Netværksmøder

I sager hvor psykologen har haft samtale med en klient, kan der ved behov aftales deltagelse i netværksmøder. Der laves specificeret konkrakt i de enkelte sager og betales pr. timepris 1.055 kr./time for forberedelse og deltagelse. Derrtil kan komme transportudgift, såfremt netværksmødet holdes ude af huset.

 Dette kan fx indeholde:

 • Beskrivelse af samtaleforløb og virksomme tiltag
 • Skriftligt materiale/modeller/oversigter udarbejdet til udlevering på mødet
 • Koordinering og indkaldelse til netværksmøde
 • Mødelederrolle

 

Baggrundsinformation

Forud for enhver psykologydelse indhentes sagsakter med tidligere oplysninger i sagen. Det er inklusiv i alle ydelser, at psykologen orientere sig i op til 40 siders sagsakter forud for den aftale ydelse.

Relevante sagsakter kan fx være:

 • Epikriser/diagnosepapirer fra psykiatri/psykiater (alle der haves til rådighed, journal/epikriser kan udskrives via sundhed.dk, guide til at finde disse er her.

 • Statusudtalelser fra egen læge/psykolog

 • Aktuelle statusrapporter og/eller mål/handleplaner fra bostøtte, dagtilbud, botilbud, skoletilbud, praktik osv.

 • Funktionsudredninger

 • Psykologiske undersøgelsesrapporter / PPR-rapporter

 • Øvrige undersøgelsesrapporter (sensorisk profil, fysioterapeut, ergoterapeut, etc.)

 • Børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelse)

 • Oplysninger om fysisk sygdom og medicin