Neuropsykologisk undersøgelse

Der kan være behov for en neuropyskologisk undersøgelse til at afdække fx:

 • Begavelsesniveau
 • Dagligt funktionsniveau
 • Eksekutive funktioner (fx evne til at danne overblik, planlægge, strukturere, igangsætte, huske informationer samt styre impulser og humør)
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Hukommelse

På baggrund af en neuropsykologiske undersøgelse kan fx vurderes:

 • Støttebehov
 • Arbejdsevne
 • Midlertidige og varige skånehensyn

Der udarbejdes særskilt kontrakt i hver enkelt sag. Nedenstående er udkast til inspiration.

Efter aftale udarbejder vi gerne tilbud på en kombination af neuropsykologisk undersøgelse og screening/udrening for autismespektrumforstyrrelse. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Basisundersøgelse

 • Indhentning og gennemlæsning af sagsakter
 • Psykologisk undersøgelse ca. 3-4 timer
 • Spørgeskemaer (1-2 slags)
 • Opgørelse af tests og spørgeskemaer (3 timer)
 • Tilbagemeldingsmøde til klient og pårørende, 1 time
 • Rapport (aktuelle situation, helt kort opsummering af sagsakter, testresultater, vurdering af ressourcer og udfordringer, overordnede pæd. anbefalinger)

 

Udvidet undersøgelse

Ændringer fra basisundersøgelse er fremhævet med kursiv og understregning:

 • Indhentning og gennemlæsning af sagsakter
 • Samtale med pårørende/fagpersoner, ca. 1 time
 • Psykologisk undersøgelse ca. 5 timer
 • Spørgeskemaer (1-2 slags)
 • Opgørelse af tests og spørgeskemaer (4 timer)
 • Tilbagemeldingsmøde til klient og pårørende, 1 time

Rapport (aktuelle situation, opsummering af sagsakter, testresultater, vurdering af ressourcer og udfordringer, evt. særlige vurderinger eller udvidede pæd. anbefalinger)

 

Deltagelse i netværksmøde

Ved behov for tilbagemelding af undersøgelsen på netværksmøde laves specificeret konkrakt i de enkelte sager og betales pr. timepris 1.055 kr./time for forberedelse og deltagelse. Dette kan fx indeholde:

 • Beskrivelse af samtaleforløb og virksomme tiltag
 • Skriftligt materiale/modeller/oversigter udarbejdet til udlevering på mødet
 • Koordinering og indkaldelse til netværksmøde
 • Mødelederrolle

Undersøgelse af begavelsesniveau

Vi tilbyder begavelsesmæssig testning som enkeltydelse, hvis denne indgår i psykiatrisk undersøgelse eller øvrige bredere undersøgelser i andet regi, hvor der mangler information om begavelsesniveau.

Vi laver ikke testning af begavelse som enkeltstående ydelse, hvis det ikke sættes i sammenhæng med anden undersøgelse af autisme/funktionsniveau. Vi tilbyder ikke udelukkende kognitive undersøgelser, da der ved autismespektrumforstyrrelse ofte er stor forskel på kognitivt niveau og hverdagsfunktion, hvorfor resultaterne af kognitiv testning kan føre til utilpassede forventninger, hvis testningen står alene.

 • Psykologisk undersøgelse af begavelse (2-3 timer)
 • Opgørelse af test (1 time)
 • Evt. samtale med pårørende (1 time)
 • Tilbagemelding (1 time)
 • Kort rapport med undersøgelsens resultater

Se prisoversigt.