Åbent Hus i STU afdelingen

11-09-2019

Det vil glæde os at se elever, forældre, lærere, pædagoger, UU-vejledere og andre interesserede til en forhåbentlig informativ og hyggelig aften.

Tid: onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00-21.00 på Skansevej 7-9.
 

Aftenens program:
Kl. 19:00 Velkomst v. afdelingsleder Marian Kortegaard og stedfortræder Anni Jespersen.
Kl. 19:05 Orientering om Autismecenter Nord-Bo, vores pædagogiske tilgang, samt fag og aktiviteter i STU.
Kl. 20:00 Kaffe/te/vand, samt lidt lækkert.
Kl. 20:30 Rundvisning i afdelingen for interesserede.

Af hensyn til forplejningen beder vi om, at I tilmelder jer ved at sende en mail til mko@nordbo.dk senest den 4. november.

___________________________________


I STU-afdelingen tilbydes den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge fra 15 år med autismespektrumforstyrrelser efter ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”.

Der er tale om et individuelt tilrettelagt 3-årigt uddannelsesforløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet med de mange aspekter, det indebærer. I samarbejde vil vi finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere mulighederne for, at vedkommende opnår så høj grad af selvstændighed på så mange områder som muligt.

Med venlig hilsen
Marian Kortegaard
Afdelingsleder