Åbent Hus invitation

06-02-2019

Autismecenter Nord-Bo vil gerne invitere til Åbent Hus tirsdag den 26. februar fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i STU afdelingen på Skansevej 7-9, 9400 Nørresundby.

Det vil glæde os at se elever, forældre, lærere, pædagoger, UU vejledere og andre interesserede til en forhåbentlig informativ og hyggelig aften.

Autismecenter Nord-Bo består af pædagogiske dag- og STU tilbud til omkring 150 unge og voksne. Disse tilbud er fordelt på tre afdelinger i hhv. Aabybro og Nørresundby. Derudover er der individuelle botilbud, et beskyttet beskæftigelsestilbud (De Gule Værksteder), samt en afdeling for Viden & Udvikling.

I STU-afdelingen tilbydes den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge fra 15 år med autismespektrumforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«. Der er tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. I samarbejde med den unge vil vi finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere mulighederne for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb og/eller et arbejdsforhold på baggrund af en uddannelsesplan. 

Aftenens program:

Kl. 19:00         Velkomst v. afdelingsleder Marian Kortegaard og stedfortræder Anni Jespersen. 

Kl. 19:05         Orientering om Autismecenter Nord-Bo, vores pædagogiske tilgang, samt fag og aktiviteter i STU.

Kl. 20:00         Kaffe/te/vand, samt lidt lækkert.

Kl. 20:30         Rundvisning i afdelingen.

Af hensyn til forplejningen m.m. bedes I venligst tilmelde Jer ved at sende en mail til Rita Jensen på rj@nordbo.dk senest fredag d. 22. februar

Med venlig hilsen
Marian Kortegaard
Afdelingsleder