Autismecenter Nord-Bo er blevet en del af Aalborg Alliancen

09-10-2020

Autismecenter Nord-Bo har underskrevet aftale med Aalborg kommune om at blive en del af Aalborg Alliancen.

"Vi glæder os til at arbejde med hensigtserklæringerne i Aalborg Alliancen og dermed fortsat være en attraktiv arbejdsplads i Aalborg kommune, hvor der er optimale muligheder for at gøre en forskel i arbejdet med personer med en autismespektrumforstyrrelse”

Forstander

Jesper Schmith