Autismekursus for socialrådgivere

Autismekursus.png
10-01-2023

Vi udbyder nu et nyt kursus, som ikke nåede at komme med i første omgang, da vi præsentedrede dette års kursusprogram! Og det er Autismekursus for socialrådgivere.

Kurset henvender sig til socialrådgivere, som i det daglige møder borgere med autisme. Borgere, der kognitivt befinder sig inden for normalområdet, men hvor funktionsniveauet kan være lavt.

For at få det bedst mulige samarbejde i spil og få afdækket borgerens perspektiv, fordres der en grundlæggende viden om autisme og de særlige forudsætninger hos borgeren, og ikke mindst viden om virksomme metoder og strategier.

På kurset vil der derfor blive sat fokus på de udfordringer og dilemmaer, der kan komme i spil når rådgiveren, i samarbejde med borgeren, skal vurdere støttebehovet samt fastlægge konkrete og realiserbare mål- og handleplaner.

Pris: 3.395 kr. pr. person.

Tilmelding og mere info: https://nordbo.nemtilmeld.dk/133/