AutismeProfil-Job

Skal_dine_medarbejdere_uddannes_til_at_kunne_lave_en_Autisme-Profil_Job_(4).png
05-06-2024

Charlotte og Heidi står klar til at undervise i AutismeProfil-Job, som er et effektivt samtaleredskab, hvor fagpersonen gennem brugen af konkrete og visuelt understøttede redskaber får kortlagt borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger ned i detaljen (f.eks. antal arbejdstimer om ugen, jobtyper/opgavetyper samt relevante støttebehov).

AutismeProfil-Job kurset henvender sig til ansatte ved jobcentre, der i forvejen har et grundlæggende kendskab til målgruppen, og som ønsker at benytte AutismeProfil-Job i arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssig udredning af borgere med en autismespektrumforstyrrelse. 

Tilmeldingen finder du her: https://nordbo.nemtilmeld.dk/151/