Udmelding ift. Corona

24-03-2020

Kære STU-elev, værkstedsbruger og beboer på Autismecenter Nord-Bo,

Autismecenter Nord-Bo følger fortsat Statsminister Mette Frederiksens rammer for lukning af skoler og dagtilbud i Danmark indtil og med mandag d. 13. april (2. påskedag).

Vi håber meget at kunne starte op igen i STU, Beskyttet Beskæftigelse, Aktivitets- og Samværstilbud samt mentor og øvrige aktiviteter i Lov om aktiv beskæftigelse herefter, men afventer naturligvis kommende politiske og sundhedsmæssige rammer.

Alle STU elever på Autismecenter Nord-Bo tilbydes såvel personlig som faglig støtte og undervisning under nedlukningen.

Vejlederne er i kontakt med og afholder samtaletid med eleven via e-mail, telefon, Zoom, Skype, Facetime, chat m.m., hvis eleven ønsker/magter det. Vi tilbyder støtte til strukturering og skemalægning af dagligdagen, hvis eleven har brug for hjælp til dette.

Eleverne tilbydes boglig undervisning af de respektive faglærere, der formidler materialet, understøtter læringen og retter opgaver m.m.

De elever, der er i gang med eksterne fag (fjernundervisning) modtager stadig lektiestøtte fra Autismecenter Nord-Bo. Denne støtte gives også pr. online medie og herunder Google Classroom m.m.

Værkstedsbrugerne i De Gule Værksteder vil i et vist omfang kunne få montageopgaver hjem, hvis man bor i et Autismecenter Nord-Bo bomiljø. Dette aftales med egen vejleder.

De, som bor i et af Autismecenter Nord-Bos bofællesskabsmiljøer, får forsat vejledning og bostøtte i egen bolig i en så normal rutine og hverdag som muligt.

Borgere, som modtager støtte i eget hjem, vil fortsat modtage støtte (jf. bevillingen), men som udgangspunkt ikke, hvor støttepersonen har fremmøde hos den enkelte, men som onlinestøtte. Onlinestøtten kan være via almindeligt telefonopkald, Zoom, Facetime, Skype eller lignende, og vil blive planlagt ud fra individuelle vurderinger og i dialog med borgeren.

Jeg håber på alles fortsatte fulde forståelse i en vanskelig og uprøvet tid og står til rådighed for spørgsmål på mail: js@nordbo.dk 

Der vil løbende tilgå informationer via Facebook og på hjemmesiden omkring udviklingen og beslutninger på Autismecenter Nord-Bo.

Vi står sammen om at undgå smittespredning.

 

De bedste hilsner

Forstander 
Jesper Schmith