Udmelding ift. Corona

07-04-2020

Kære STU-elev, værkstedsbruger, beboer på Autismecenter Nord-Bo og andre interesserede læsere, hermed opsummering på rammerne på Autismecenter Nord-Bo med baggrund i Statsministeriets pressemøde mandag d. 6. april.

- Beskyttet Beskæftigelse og Aktivitets- og Samværstilbud er fortsat lukket for fremmøde.

- Værkstedsbrugerne i De Gule Værksteder vil fortsat, i et vist omfang, kunne få montageopgaver hjem. Dette aftales med egen vejleder.

- De beboere, som bor i et af Autismecenter Nord-Bos bofællesskabsmiljøer, får forsat vejledning og bostøtte i egen bolig i en så normal rutine og hverdag som muligt.

- Borgere, som modtager støtte i eget hjem, vil fortsat modtage støtte (jf. bevillingen), men som udgangspunkt ikke, hvor støttepersonen har fremmøde hos den enkelte, men som onlinestøtte. Onlinestøtten kan være via almindeligt telefonopkald, Zoom, Facetime, Skype eller lignende, og vil blive planlagt ud fra individuelle vurderinger og i dialog med borgeren.

- STU  er ligeledes lukket for elevfremmøde jf. Regeringens og Undervisningsministeriets retningslinjer – der er dog en mulighed for fremmøde i STU for elever med helt særlige behov pr. 15. april – dette ligeledes jf. Undervisningsministeriets udmeldte rammer.

Alle øvrige uddannelsestilbud under Børne- og Undervisningsministeriet forbliver lukkede efter de nuværende retningslinjer til og med den 10. maj og fortsætter nødundervisningen og nødpasningen, som under de seneste uger af nedlukningen. TAMU holder fortsat åbent, og på henholdsvis FGU og STU kan institutionslederen tilbyde elever med helt særlige behov, at de kan komme ind til de vante fysiske rammer på skolen.

Kilde: Undervisningsministeriet

 

  • For STU på Autismecenter Nord-Bo vil det i praksis sige, at al undervisning i skolefag fortsat vil foregå online, og at individuel vejledning af eleverne ligeledes vil foregå online eller over telefonen.
  • I særlige tilfælde, hvor Autismecenter Nord-Bo fagligt vurderer, at elever med helt særlige behov har brug for undervisning eller individuel vejledning ved fremmøde på enten Skansevej eller på Lindholm Brygge, kan dette i begrænset omfang iværksættes efter aftale med afdelingens ledelse.
  • Undervisning og individuel vejledning, ved fremmøde, skal foregå under de rammer, der generelt gør sig gældende med behørig afstand til andre og øvrige hygiejniske forholdsregler. Kan det foregå udendørs, skal dette prioriteres.
  • Lokaliteterne der sker fremmøde i bliver og vil fortsat blive gjort ekstra rent således smittespredning undgås i videst muligt omfang.

Vi håber som alle andre at kunne starte på normalvis igen i STU, Beskyttet Beskæftigelse, Aktivitets- og Samværstilbud samt mentor og øvrige aktiviteter i Lov om aktiv beskæftigelse efter 10. maj som ovenstående rammer er gældende til.

Jeg håber på alles fortsatte fulde forståelse i en vanskelig og uprøvet tid og står til rådighed for spørgsmål på mail: js@nordbo.dk 

Der vil fortsat løbende tilgå informationer via Facebook og på hjemmesiden omkring udviklingen og konkret beslutninger på Autismecenter Nord-Bo.

Vi står (fortsat) sammen om at undgå smittespredning.

 

De bedste hilsner

Forstander 
Jesper Schmith