Fokus på Autisme & kønsidentitet i uge 6

04-01-2022

Autismecenter Nord-Bo sætter fokus på Autisme & kønsidentitet i uge 6

Rundt om på mange skoler og uddannelsessteder bliver der i uge 6 sat fokus på seksualundervisning- og vejledning, og i år således også på Autismecenter Nord-Bo.

Gennem årerne har vi oplevet, at emnet; ”Kønsidentitet” optager flere og flere unge og voksne med autisme. Vi finder det derfor vigtigt, at sætte fokus på området sammen med borgerne, deres pårørende samt personalet.

Specialpædagogisk konsulent og seksualvejleder Mette Bang vil i uge 6 holde oplæg for borgerne tilknyttet Autismecenter Nord-Bo og for personalet. Formålet er at give et teoretisk og et fagligt input til personalet ift. hvordan de hjælper, støtter og takler de forskellige problemstillinger i samarbejde med den enkelte borger.

Håbet er også at give borgerne en følelse af, at det er helt naturligt at tale om kønsidentitet og de aspekter, der ligger heri. Der vil være drøftelser af, hvordan man kan takle de forskellige problemstillinger og blive givet bud på hvem man kan kontakte, hvis man har brug for hjælp og mere viden om emnet.

GRATIS TEMAEFTERMIDDAG den 10. februar, kl. 15.00-17.30:
Desuden udbydes en gratis temaeftermiddag om emnet til forældre og pårørende, ligeledes med fokus på viden om emnet, samt hvordan man som pårørende hjælper, støtter, og ikke mindst tackler den uvished, og evt. bekymring der måtte være, både for personen med autisme og for pårørende. Der vil på dagen være mulighed for at erfaringsudveksle med andre forældre og pårørende.

Tilmelding er åben, og du finder linket her: https://nordbo.nemtilmeld.dk/95/

Der er begrænsede antal pladser og det er først til mølle.

Afholdelse beror på myndighedernes anbefalinger ift. forsamlinger på den pågældende dato.