Fondsmidler fra Norlys Vækstpulje

13-01-2021

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har fået bevilliget fondsmidler fra NORLYS VÆKSTPULJE til et nyt byggeprojekt i vores terapihave i Aabybro. Her er planen at bygge et vikingelanghus (bålhytte). Vi har fået 150.000 kr dertil, og mangler stadig midler, men vi er rigtig godt på vej og meget glade for bevillingen.

Bålhytten skal fungere som samlingssted for aktiviteter, der udbydes i De Gule Værksteder. Ligeledes vil vikingemiljøet indgå i en synergieffekt med de øvrige værksteder og aktivteter som f.eks voes sy-, læder- og træværkstederr og ikke mindst Butikscafé Nord-Bo.

Målgruppen er borgere i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværestilbud, og derudover vil borgere med tilknytning til vores STU-afdeling ligeledes kunne indgå i aktiviteterne. Sidst men ikke mindst, vil faciliteterne kunne benyttes af institutioner og foreninger i nærområdet og derved styrke det gensidige kendskab og sammenhængskraft mellem Autismecenter Nord-Bo og det omgivende samfund og lokalområde.

Billedet er fra Dybsø Naturskole, der stilistisk udgør inspirationskilden til det bålhus, som Autismecenter Nord-Bo har ansøgt Norlys Vækstpulje om fondsstøtte til.