Hvad sker der nu? - Corona og autisme…

13-03-2020

- Skrevet at Catrine Madsin, autoriseret psykolog og psykologfagligt ansvarlig

Udviklingen af Corona-virus er gået så stærkt, at de fleste af os har svært ved at følge med! Og for mange mennesker med autisme har al uforudsigeligheden længe været utryg.

Dette nyhedsbrev handler derfor om, hvad der kan være godt at have fokus på lige nu, hvis du enten selv har autisme, er pårørende til et menneske med autisme og/eller arbejder med børn, unge eller voksne med autisme.

Hvad kan vi forvente?

De fleste mennesker og i særdeleshed mennesker med autisme oplever størst glæde og tryghed i en hverdag med en god portion kendte rutiner, kendte rammer og forudsigelighed i både aktiviteter og personer. Alle disse ting er aktuelt umulige at opretholde for både børn og voksne. Selv voksne, der ellers plejer at opføre sig forudsigeligt og fornuftigt, ses måske lige nu i kamp om toiletpapir i supermarkeder! Det er et tegn på, at vi alle bliver påvirket af den nuværende situation – diagnoser eller ej.

Mennesker med autisme vil for manges vedkommende opleve forvirring og utryghed i de kommende uger. Dette kan føre til adfærd, som man ikke selv ønsker, men som man kan have svært ved at styre eller se sig ud af. Det kan fx være:

 • Øget angst
 • Flere nedsmeltninger
 • Isolation i eget hjem
 • Frygt for at omgås de personer eller udføre de aktiviteter, der normalvis skaber tryghed og glæde
 • Mistro eller ligegyldighed over for situationens alvor
 • Stor usikkerhed på, hvordan man forventes at opføre sig i socialt samvær med nye anbefalinger til afstand, hilsen, osv. 

Hvad gør vi?

Bevarer roen og rutinerne samt følger de anbefalinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen (kan ses her). Og så må vi generelt forsøge at have større tålmodighed med både os selv og personerne omkring os. Det er naturligt at se pludselige ændringer i adfærd, når mennesker står i store forandringer.

Det vigtigste vil for de fleste være at skabe en hverdag med rutiner, der er så tæt på den hverdag, du/I plejer at have. Det kan fx være:

 • Stå op og gå i seng på samme tidspunkt som normalvis, da døgnrytmen ellers hurtigt kan skride
 • Spis måltider på samme tidspunkt som normalvis, så din krop følger din kendte døgnrytme
 • Lav aktiviteter, der minder om dem, du normalvis gør i løbet af en almindelig uge, så alt ikke føles nyt
 • Oprethold sociale kontakt til venner/bekendte/kollegaer/familie via fx FaceTime, sms, online spil eller andre elektroniske løsninger. Bed evt. de andre om hjælp til at de kontakter dig, hvis du har svært ved at være opsøgende.

For børns vedkommende kan det måske være muligt at lave ”skole” derhjemme med indhold og aktiviteter, der minder om det normale skoleskema med både opgaver men også tid til sjov og leg. Nogle vil dog have svært ved at acceptere at skulle i skole derhjemme. Her kan der være glæde af helt klare rammer og regler for, hvor meget tid man har og hvornår man fx kan dyrke særlige interesser, samt hvad man forventes at deltage i af fx pligter, fælles aktiviteter, osv.

Tal med børnene om Corona-virus:

Det er vigtigt at tale med børn helt konkret, roligt og udramatisk om, hvorfor vi må være hjemme. Vores specialpædagogiske konsulent Mette Bang har fundet et virkeligt godt visuelt understøttet samtalehæfte hos  finurligefif.dk Det er gratis og printbart med oplysninger og små opgaver, hvor børn fra førskolealderen og op til 4. kl. på en legende og sjov måde bliver informeret om, hvad Corona og en virus egentlig er. Find det ved at trykke her.

For voksnes vedkommende er det måske en mulighed at arbejde hjemmefra eller at skabe en hverdag med planlagt indhold, som giver mening for den enkelte. Hvis man hele tiden skal finde på noget at lave, kan det være hårdt arbejde.
For voksne kan det desuden være særligt vigtigt at holde styr på de grundlæggende fornødenheder til sig selv og evt. familien, fx:

 • Madplaner: Hvad spiser du og evt. familien i løbet af en almindelig dag – planlæg gerne flere dage frem, så du begrænser indkøbsture mest muligt
 • Indkøb: Kan du selv foretage det, eller har du behov for hjælp fra andre, hvis der fx ikke er de varer du plejer at købe, eller hvis øget antal mennesker i butikkerne er til gene for dig?
 • Medicin: Særligt hvis du eller familiemedlemmer ændrer medicinvaner ved at være hjemme eller måske har medicin opbevaret på skole/arbejde, som du får brug for.

Hvis du mangler inspiration til aktiviteter for børn eller voksne, har vi samlet en lang række forslag: https://nordbo.dk/nyheder/aktivitetsforslag-til-boern-og-voksne.aspx

 

Hjælp via både telefon- og videokonsultationer

Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand”

 – sådan sagde vores Statsminister i onsdags på pressemødet, inden store dele af Danmark blev lukket ned. Det var et stort med nødvendigt skridt for at sikre sundheden for de mest udsatte grupper i vores samfund. Det er netop mange af de personer, vi til dagligt hjælper i bedre trivsel og udvikling.

Og som noget nyt tilbyder Autismecenter Nord-Bo’s konsulenter og psykologer i Viden & Udvikling telefon- og videokonsultationer, så hverken pandemier eller afstand er en forhindring for at få højt specialiseret autismefaglig hjælp!

Så står du med spørgsmål eller har du i disse uger fået ekstra tid til at få fulgt op på behov for mere viden, selvforståelse, hjælp til din mentale sundhed eller hjælp til fx angst, depression eller stress, så er du meget velkommen til at kontakte vores afdelingsleder i Viden & Udvikling og høre, hvordan vore psykologer og konsulenter kan hjælpe lige præcis dig:

Kontakt afdelingsleder Annette Møller på tlf. 41699640 eller am@nordbo.dk