Hvordan forløber vore tilbud, når Nordjylland er lukket ned?

06-11-2020

Autismecenter Nord-Bos afdelinger De Gule Værksteder og STU kategoriseres ud fra myndighedernes udmelding som kritiske funktioner og kan derfor afvikles som normalt. Praktikker for borgere, der indebærer krydsning af grænserne for de 7 berørte kommuner, kan dog ikke gennemføres i perioden.

For at prioritere at færrest mulige værkstedsbrugere fra De Gule Værksteder krydser grænsen til Jammerbugt Kommune, kan der etableres aktiviteter i lokaler i STU-afdelingen på Lindholm Brygge for værkstedsbrugere, der kommer fra de sydlige kommuner. Ledelsen i De Gule Værksteder vil tage initiativ til dette direkte til pågældende værkstedsbrugere.

Autismecenter Nord-Bos indsatser i bomiljøerne kategoriseres også som kritiske funktioner og kan derfor også afvikles som normalt. Vedr. bostøtte, der udgår fra Støtteteamet, beror det imidlertid på individuelle vurderinger, om indsatserne opretholdes som fysiske vejledninger eller om de tilbydes online.

Indsatser efter LAB-loven (eks. ressourceforløb og mentor) for borgere fra de 7 berørte kommuner kan ud fra myndighedernes udmelding desværre ikke afvikles som vanligt i perioden. Der kan være mulighed for online vejledning og undervisning.

Endvidere skal ansatte, det er muligt for i forhold til de konkrete arbejdsopgaver, prioritere at arbejde hjemmefra i de kommende 4 ugers helt særlige situation i Nordjylland.

 

Ved specifikke spørgsmål kan pågældende afdelings leder kontaktes: