Idrætsmødet i Aalborg

mdfkl.jpg
28-06-2022

Hvis nogle skulle være i tvivl, så var der i sidste uge/weekend Idrætsmøde i Aalborg, og Autismecenter Nord-Bos var også repræsenteret, idet vi tog del i idrætsdebatten.

I år handlede den del vi deltog i om mangfoldighed i idræt, og indlægget havde specfikt fokus på hvilke metoder, vi bruger i vores succes med idræt og hvordan, der kan bygges bro til foreningslivet også efter endt tilbud hos os.

Et utrolig spændende felt og vigtigt, at vi også her kunne komme med vores erfaringer og bud til at få bevægelse og fællesskab på dagsordenen for vores målgruppe. Nogle spændende dage med inddragelse af hele byen. Oplægget blev holdt af Aske G. Nørgaard fra UCN og Mette Koldkjær fra Autismecenter Nord-Bo.