Online sagssupervision

09-10-2020

Vidste du, at Viden & Udvikling tilbyder online sagssupervision via Teams? (en sikker forbindelse)

  • Har i som personalegruppe eller som enkeltstående medarbejdere brug for at få drøftet, hvordan i støtter og samarbejder med en borger bedst muligt?
  • Oplever i særlige problemstillinger som i mangler inspiration til at løse anderledes?
  • Kan I se, at borgeren mistrives men har svært ved at vurdere hvorfor?

Så kan sagssupervision, hvor vi tager udgangspunkt i casebeskrivelse fra jeres praksis, være en god mulighed. Supervisionen underbygges af visuelle modeller.

De specialpædagogiske konsulenter der tilbyder supervision, er alle specialister med mange års erfaring inden for autismeområdet og ift. at afholde supervision.

Mulige emner:

▪️ Udad reagerende adfærd
▪️ Seksualitet
▪️ Følelsesmæssige problemstillinger
▪️ Kommunikative udfordringer
▪️ Identitetsproblematikker
▪️ Selvskade
▪️ Andet som fylder

Kontakt afdelingsleder Annette Møller for nærmere drøftelser eller bestilling af online supervision. Tlf. 41 69 96 40 eller mail til am@nordbo.dk