Succes med AutismeProfil-Job

AutismeProfil-_job_(3).png
20-02-2023

Så er vores AutismeProfil-job kommet på Socialstyrelsens hjemmeside.

AutismeProfil-Job har til formål at give et overblik over borgerens autismeprofil, ressourcer og barrierer samt motivation for job eller uddannelse. Forløbet bidrager således både til en øget selvindsigt hos borger ift. fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesperspektiver, samtidig med at det styrker myndigheds beslutningsgrundlag ift. den videre indsats.

Du finder det her på Social- og boligstyrelsens hjemmeside, som har link til både selve ydelsen og til uddannelsen (kurset).

https://sbst.dk/.../vidensplatf.../materialer-og-vaerktoejer