Temaeftermiddag for pårørende

Kursus_for_aaroerendebedsteforaeldre_(1).png
25-01-2023

Som pårørende til et barn/ung med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet/den unge, der kan være anderledes, end det man oplever hos andre jævnaldrende. Det kan være adfærd, som er svær at tolke eller forstå, og som man måske kan mangle redskaber til at håndtere.

Formålet med temaeftermiddagen er at give pårørende mulighed for at drøfte disse oplevelser med andre, at få forståelse for barnet/den unges udfordringer samt at få redskaber til at støtte barnet på bedst mulig vis.

Læs mere om kurset/tilmelding her: https://nordbo.nemtilmeld.dk/129/