Udbyder opfølgningskursus

Forsidelogo.JPG
27-03-2023

Vi udbyder nu opfølgningskursus og sparring for fagpersoner ift. anvendelsen af selvforståelsesmaterialet “Let´s Visualize - Min Autisme”.

Opfølgningskurset giver mulighed for, at fagpersoner får drøftet spørgsmål, som kan være opstået undervejs i anvendelsen af materialet og/eller metoden. Desuden mulighed for erfaringsudveksling blandt kollegaer/eget team ift. målgruppe og materialets anvendelsesmuligheder. Det er ikke et krav at fagpersoner har været på introkursus i LV.

Psykoedukationsmaterialet blev udgivet i 2020 og tilbagemeldingerne og effekten herpå har været - og er fortsat - meget positive. Hvis du vil vide mere om “Let´s Visualize - Min Autisme” kan det findes på www.letsvisualize.dk

For mere info og tilmelding læs her: https://nordbo.nemtilmeld.dk/137/