Fonden

Fonden Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhversdrivende fond, som blev oprettet 3. januar 1998.

Fonden Autismecenter Nord-Bo’s formål er at arbejde for bedre livskvalitet og herunder behandlings- og levevilkår for unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fortrinsvis kontaktsvage personer, herunder personer med Aspergers syndrom.

Fondens formål søgers blandt andet opfyldt ved:

  • at forestå driften af dagbehandlings- og undervisningstilbud til unge fra 15 år og voksne
  • at oprette (ved fondsdannelse) og drive botilbud og individuelle boligtilbud med pædagogisk støtte og pleje til målgruppen
  • at tilbyde praktik, jobtræning, uddannelse og pædagogisk støtte, der kan bedre målgruppens levevilkår
  • at udvikle den faglige ekspertise på Autismecenter Nord-Bo, og gennem kurser og projekter at udbrede denne ekspertise til andre professionelle, forældre og privatpersoner med gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • at udvikle nye tilbud og behandlingsmetoder, der kan være til gavn for målgruppen

 

 

Idégrundlag

Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet i Autismecenter Nord-Bo er, at vi har at gøre med mennesker, som på trods af en autismespektrumforstyrrelse, er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle muligheder og behov.

På Autismecenter Nord-Bo anerkender vi, at hvert enkelt menneske er unikt med ganske særlige færdigheder og vanskeligheder, som må medtænkes i det pædagogiske arbejde.

Autismecenter Nord-Bo tilbyder en vifte af muligheder, som tilpasses det enkelte menneske. Alle indsatserne planlægges 100 % individuelt udfra den enkeltes forudsætninger, behov og ikke mindst de mål som der er for den enkelte.

Personer med en autismespektrumforstyrrelse  har  også sammenfaldende behov, for eksempel behov for regelmæssighed, overskuelighed, struktur, forudsigelighed, sammenhæng i hverdagen og tryghed. Disse behov imødekommes i alle de indsatser Autismecenter Nord-Bo tilbyder.

Pædagogisk vejleder

Hver enkelt borger har tilknyttet en pædagogisk vejleder. Denne funktion vægtes højt, idet der herved er mulighed for at opnå en tæt kontakt til den enkelte unge/voksne. Herigennem opnås gode muligheder for at tilgodese den enkelte optimalt med hensyn til selvstændiggørelse på så mange af livets områder som muligt.

Specielt for personer  med autismespektrumforstyrrelser er det af stor betydning for den enkelte at vide, at der altid er mulighed for et trygt samtalerum med vejlederen, eftersom der hos den enkelte ofte opstår spørgsmål af eksistentiel karakter om mellemmenneskelige relationer, om sociale omgangsformer m.v.