Om os

Autismecenter Nord-Bo, der er beliggende i Jammerbugt og Aalborg kommune, blev i 1998 etableret som et lære-og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk helhedstilbud til fem unge og voksne med autisme-spektrumforstyrrelser.

Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet i Autismecenter Nord-Bo er, at vi har at gøre med mennesker, som på trods af en autismespektrumforstyrrelse, er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle muligheder og behov.

Også på Autismecenter Nord-Bo har hvert enkelt menneske ganske særlige færdigheder og vanskeligheder, som må medtænkes i det pædagogiske arbejde. Autismecenter Nord-Bo tilbyder en vifte af muligheder, som tilpasses det enkelte menneske. Der lægges med andre ord grundlæggende stor vægt på individuelt tilrettelagte udviklingsforløb.

Mennesker med autisme har som udgangspunkt også sammenfaldende behov i form af, at blive mødt med regelmæssighed, overskuelighed, struktur, forudsigelighed og tryghed i en sammenhængende hverdag.

Autismecenter Nord-Bo er en udviklingsorganisation, hvilket betyder, at der konstant tænkes i udviklingsmuligheder for udviklingen af målgruppens behov. Det er bl.a. årsagen til at Autismecenter Nord-Bo i dag består af seks afdelinger, som alle tilbyder indsatser, der matcher målgruppens behov for at udvikle et så selvstændigt liv som muligt.

Autisme er en livslang tilstand, som ikke blot forsvinder med tiden. Autismecenter Nord-Bo kan derfor også være et varigt og måske livslangt tilbud, hvis den enkeltes autismeforstyrrelse fordre det.