Om Viden & Udvikling

VIDEN & UDVIKLING består af specialpædagogiske konsulenter, autoriserede psykologer, familiekonsulent, administrativ medarbejder, administrativ koordinator og en afdelingsleder. Vi er specialiserede i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, og vores hovedopgaver  består i: supervision, rådgivning, vejledning, undervisning, psykologiske undersøgelser og psykologiske samtaler. Derudover afvikler vi løbende kurser, konferencer og gruppeforløb.

Det er muligt at få udarbejdet pædagogiske og psykologiske udredninger, hvori kompetencer og udfordringer samt fremadrettet støttebehov hos den enkelte beskrives grundigt.

VISO-leverandør
Viden & Udvikling er godkendt som VISO-leverandør og er en del af VISO’s gratis landsdækkende specialrådgivning indenfor autismeområdet. VISO står for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation og er en del af Socialestyrelsen under Social - og Integrationsministeriet. Spørgsmål vedr. VISO rettes til administrativ koordinator Sila Thiel.

Afdelingens træffetid:
Mandag til torsdag kl. 8.30 – 14.00
Fredag kl. 8:30-12:00
tlf. 98 27 90 02

Telefon er lukket i pauserne i tidsrummet 9.30-10.00 og 12.00-12.30.

Administrativ koordinator Sila Thiel, tlf. 20 99 20 51
Mail: st@nordbo.dk 

Afdelingsleder Annette Møller tlf. 41 69 96 40
Mail: am@nordbo.dk