Opgangsfællesskab

I Autismecenter Nord-Bos opgangsfællesskaber har beboeren egen lejlighed og adgang til fællesareal, hvor der arrangeres fællesspisning, spilleaftner og andre sociale tiltag. Støtten gives individuelt med mulighed for kontakt til personalet i særlige situationer, idet personalet er i bebyggelsen alle ugens dage i dag- og aftentimerne.

Disse opgangsfælleskaber tilbydes i øjeblikket i Kancelligården/Skrågade og på Kummerowsvej 5, begge i Nørresundby. Der er i alt 14 lejligheder i Kancelligården og 26 lejligheder på Kummerowsvej .

For yderligere oplysninger og kontakt henvises til visitation til bostøtte.

Vi er registreret på Tilbudsportalen.