Pædagogisk målsætning

Vi har på Autismecenter Nord-Bo præciseret og beskrevet den overordnede pædagogiske målsætning for arbejdet i en række praktisk håndterbare principper, som er styrende for det pædagogiske arbejde. Disse principper er følgende:

  • At den enkelte opnår en så høj grad af selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt
  • At behandle den enkelte med respekt og værdighed
  • At give den enkelte en varieret, indholdsrig og udviklende hverdag med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov og interesser
  • At udvikle kommunikation og sociale færdigheder
  • At vedligeholde tilegnede færdigheder
  • At give den enkelte mulighed for at udvikle deres individuelle evner på en sådan måde, at den enkelte oplever øget selvværd
  • At udvikle og fastholde et tæt samarbejde med forældre/pårørende

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætninger og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de personlige, sociale, psykiske, fysiske, intellektuelle og praktiske færdigheder.

Der er opbygget et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der giver den enkelte bruger livskvalitet, samt medvirker til at afklare fremtidige uddannelses-, beskæftigelses-, fritids- og bomuligheder.