Morten Kidmose
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Christine Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Hanne Nøhr Hansen
Bogholderiansvarlig
Jesper Schmith
Forstander
Helle Karoline Steffensen
Sekretær
Tværgående
Ann Hornum
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Vakant
Viceforstander
Helle Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Anne Høgh
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Anita Toft Gade
Ernæringsassistent
De Gule Værksteder
Anna Løth Gregersen
Vejleder (Barselsorlov)
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Helle Pagh Jensen
Lønansvarlig
Tværgående
Anders Scheuer
Praktik- og jobmedarbejder
STU-afdelingen
Anni Jespersen
Afdelingsleder
STU-afdelingen
Karin Wognsbæk
Stedfortræder
STU-afdelingen
Bibi Ottesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Ketty H. Olsen
Sekretær
Boafdelingen
Annette Steffensen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Annette Overgaard
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Frank Nielsen
Pædagogisk medhjælper
De Gule Værksteder
Gitte Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Charlotte Klitholm
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Dorte Scheuer
Afdelingsleder
De Gule Værksteder
Asta Nielsen
Vejleder
STU-afdelingen
Mette Vaabengaard Larsen
Sekretær
Rolf Kjelgaard
Stedfortræder
De Gule Værksteder
Britt Storgaard Rask
Ernæringsassistent
STU-afdelingen
Henrik S. Christensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Susanne Kristensen
Sekretær & Digital ansvarlig
Tværgående
Hanne Bager Riedel
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Peter Tengstedt
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Helle K. Iversen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Jette Lønsman Gjøderum
Økonoma
De Gule Værksteder
Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling
Søren Østergaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Camilla Le Dous
Vejleder
STU-afdelingen
Tina Nørgaard Jensen
Specialpædagogsik konsulent
Viden & Udvikling
Tina W. Christensen
Sekretær
Tværgående
Lene Molbjerg Larsen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Camilla Olesen
Vejleder
STU-afdelingen
(barselsorlov)
Jon Severi Räsanän
Pedelmedhjælper
De Gule Værksteder
Lena Madsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Rasmus Jørgensen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Malene Rask Pedersen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Jakob Andersen
Vejleder
STU-afdelingen
Louise T. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Vibeke Brams Andersen
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
Mai-Britt Dahl Thomsen
Vejelder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Lars Henrik Olesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Janne Østergaard
Vejleder
STU-afdelingen
Tanja S. Svendsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Mads Ertzinger Klinksgaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Martin Nyvang
Pedel
De Gule Værksteder
Karis Lund Vilhelmsen
Vejleder
STU-afdelingen
Lise Nielsen
Praktik- og jobkoordinator
STU-afdelingen
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling
Peter K. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Pia Berg
Vejleder
De Gule Værksteder
Mads Dahl Kragholm
Vejleder
STU-afdelingen
Marianne Kaa Sørensen
Vejleder
STU-afdelingen
Sonja Madsen
Vejleder
De Gule Værksteder
Mette P. Koldkjær
Vejleder
STU-afdelingen
Tonny Buch
Værkstedsassistent
De Gule Værksteder
Mona Lise Hansen
Ernæringsassistent
STU-afdelingen
Niels Johannesen
Kantinemedarbejder
STU-afdelingen
Sigrid S. Dahl
Vejleder
STU-afdelingen
Trine Pallesgaard
Pædagogisk medhjælper
Skansevej afdelingen
Birgitte Koldkjær
Ernæringsassistent med vejlederopgaver
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Dorte Sørensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Elena Hybschmann
Vejleder - (Barselsorlov)
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Grete L. Mathiasen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Kristina Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Liv Munk Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Malene Bak Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Peter Svanborg Sloth
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Sanne Michelsen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Pedersgade
Tina Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Ulla Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Anna Marie Lynggaard
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Annemette Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte M. Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte S. Schiønning
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Christian Lund Kristensen
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Gitte Gregersen
Vejleder
Boafdelingen -
Støtteteamet
Gitte Bang
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Henrik Hessel
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Inge Rishøj Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Jane Bækgaard
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Pernille Kreiner
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Rekke Hird
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Stefan S. Schiønning
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Jane Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Jesper Nørgaard Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Kathrine Kjær Hansen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Kristoffer Hvid Mortensen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Lotte S. G. Pedersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Louise-Maria Kinnberg
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Mai Rødvig Vestergaard
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Mette Aarup Laustsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Mille Maria Lozina
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Nadia Bjerre
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Pernille Arnvig-Christiansen
Vejleder
Boafdelingen -
Støtteteamet
Sussi Hjorth
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Søren Damholdt
Vejleder
Boafdelingen - Støtteteamet
Søren Manniche
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej