Anne Høeg
Vejleder
Område A
Helle Eriksen
Vejleder
Område A
Barselsvikar
Elena Hybschmann
Vejleder
Område B
Jesper Schmith
Forstander
Flemming Jeppesen
Viceforstander
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling
Bente Jensen
Administativ afdelingsleder
Boafdelingen
Dorte Scheuer
Afdelingsleder
De Gule Værksteder
Marian Kortegaard
Afdelingsleder
STU-afdelingen
Lene Molbjerg Larsen
Afdelingsleder
Afdeling C
Malene Rask Pedersen
Afdelingsleder
Afdeling B
Søren Østergaard
Afdelingsleder
Afdeling A
Randi Hansen
Afdelingsleder
Afdeling D
Anni Jespersen
Stedfortræder
STU-afdelingen
Mads K. Mejlgaard
Stedfortræder
Beskæftigelsesafd.
Rolf Kjelgaard
Stedfortræder
De Gule Værksteder
Anders Scheuer
Praktik- og jobmedarbejder
Beskæftigelsesafd.
Anita Toft Gade
Ernæringsassistent
De Gule Værksteder
Ann Hornum
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Anna Løth Gregersen
Vejleder
Område A
(Barselsorlov)
Anna Marie Lynggaard
Vejleder
Område C
Annemette Larsen
Vejleder
Område C
Annette Overgaard
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Annette Steffensen
Vejleder
Område A
Antonía María Gestsdóttir
Vejleder
Beskæftigelsesafdelingen
Bibi Ottesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Birgitte Koldkjær
Ernæringsassistent med vejlederopgaver
Område B
Britt Storgaard Rask
Ernæringsassistent
STU-afdeling
Camilla Olesen
Vejleder
STU-afdelingen
Catrine Madsin
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
Charlotte Jensen
Bogholder ansvarlig
Tværgående
Charlotte Klitholm
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Charlotte M. Andersen
Vejleder
Område C
Charlotte S. Schiønning
Vejleder
Område D
Christian Lund Kristensen
Vejleder
Område D
Christina Rasch Johansen
Vejleder
Beskæftigelsesafd.
Dorte Sørensen
Vejleder
Område B
Frank Nielsen
Pædagogisk medhjælper
De Gule Værksteder
Gitte Bang
Vejleder
Område C
Gitte Eriksen
Vejleder
Område A
Grete L. Mathiasen
Vejleder
Område B
Hanne Bager Riedel
Vejleder
Område A
Helle K. Iversen
Vejleder
Område A
Helle Karoline Steffensen
Sekretær
Tværgående
Helle Pagh Jensen
Lønansvarlig
Tværgående
Henrik Hessel
Vejleder
Område C
Henrik S. Christensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Inge Rishøj Larsen
Vejleder
Område D
Jane Andersen
Vejleder
Område D
Jane Bækgaard
Vejleder
Område D
Janne Østergaard
Vejleder
Beskæftigelsesafd.
Jesper Nørgaard Andersen
Vejleder
Område C
Jette Lønsman Gjøderum
Økonoma
De Gule Værksteder
Jon Severi Räsanän
Pedelmedhjælper
De Gule Værksteder
Karin Wognsbæk
Vejleder
STU-afdelingen
(Barselsorlov)
Karis Lund Vilhelmsen
Vejleder
STU-afdelingen
Kathrine Kjær Hansen
Vejleder
Område C
Katrine Juul Hansen
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
Ketty H. Olsen
Sekretær
Boafdelingen
Kristina Nielsen
Vejleder
Område B
Kristoffer Hvid Mortensen
Vejleder
Område C
Lars Henrik Olesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Lise Nielsen
Praktik- og jobkoordinator
Beskæftigelsesafdelingen
Lena Madsen
Vejleder
Område A
Lene Lundholm Danielsen
Vejleder
STU-afdeling
Lotte S. G. Pedersen
Vejleder
Område C
Louise-Maria Kinnberg
Vejleder
Område D
Mads Dahl Kragholm
Vejleder
STU-afdelingen
Mads E. Klinksgaard
Kvalitets- og proceskonsulent
Administration
Mai Rødvig Vestergaard
Vejleder
Område D
Malene Bak Andersen
Vejleder
Område B
Martin Nyvang
Pedel
De Gule Værksteder
Marianne Kaa Sørensen
Vejleder
STU-afdelingen
Mette Andersen
Vejleder & socialrådgiver
Beskæftigelsesafd.
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Mette P. Koldkjær
Vejleder
STU-afdelingen
Mette Thue Nielsen
Vejleder
Område D
Mille Maria Lozina
Vejleder
Område D
Nadia Bjerre Christensen
Vejleder
Område D
Pernille Kreiner
Vejleder
Område A
Peter K. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Peter Tengstedt
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Pia Berg
Vejleder
De Gule Værksteder
Rasmus Jørgensen
Vejleder
Område A
Rekke Hird
Vejleder
De Gule Værksteder
Sanne Michelsen
Vejleder
Område B
Sila Thiel
Kommunikations- medarbejder
Tværgående
Sonja Madsen
Vejleder
De Gule Værksteder
Stefan S. Schøinning
Vejleder
Boafdelingen Område B
Susanne Kristensen
Sekretær & Digital ansvarlig
Tværgående
Sussi Hjorth
Vejleder
Område D
Søren Damholdt
Vejleder
Område D
Søren Manniche
Vejleder
Område C
Tanja S. Svendsen
Vejleder
Område A
Tina Nørgaard Jensen
Specialpædagogsik konsulent
Viden & Udvikling
Thea Lorentzen
Vejleder
De Gule Værksteder
(Barselsorlov)
Thomas Moe
Vejleder samt undervisningskoordinator
Beskæftigelsesafd.
Trine Pallesgaard
Vejleder
Skansevej afdelingen
Tina Jensen
Vejleder
Område B
Ulla Larsen
Vejleder
Boafdelingen Område B