Jesper Schmith
Forstander
Anni Jespersen
Afdelingsleder
STU-afdelingen
Malene Rask Pedersen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling
Hanne Nøhr Hansen
Bogholderiansvarlig
Helle Karoline Steffensen
Sekretær
Tværgående
Anders Scheuer
Praktik- og jobmedarbejder
STU-afdelingen
Anna Løth Gregersen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Birgitte Koldkjær
Ernæringsassistent med vejlederopgaver
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Ann Hornum
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Dorte Sørensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Asta Nielsen
Vejleder
STU-afdelingen
Anne Høgh
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Elena Hybschmann
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Annette Overgaard
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Charlotte S. Schiønning
Vejleder
Momentum
Helle Pagh Jensen
Lønansvarlig
Tværgående
Britt Storgaard Rask
Ernæringsassistent
STU-afdelingen
Ketty H. Olsen
Sekretær
Boafdelingen
Charlotte Klitholm
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Kristina Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Camilla Le Dous
Vejleder
STU-afdelingen
Mette Vaabengaard Larsen
Sekretær
Liv Munk Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Lasse Irming Andreasen
Viceforstander
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Camilla Olesen
Vejleder
STU-afdelingen
(barselsorlov)
Morten Kidmose
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Ervin Softic
Vejleder
STU-afdelingen
Nadia Bjerre
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Niels Johannesen
Kantine, rengøring og service
Peter Svanborg Sloth
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Susanne Kristensen
Sekretær & Digital ansvarlig
Tværgående
Karin Wognsbæk
Stedfortræder
STU-afdelingen
Peter Tengstedt
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Jakob Andersen
Vejleder
STU-afdelingen
Tina W. Christensen
Sekretær
Tværgående
Janne Østergaard
Vejleder
STU-afdelingen
Annette Steffensen
Vejleder (Barselsorlov)
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling
Tina Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Ulla Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Julie Oht Munk
Vejleder
STU-afdelingen
Vibeke Brams Andersen
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
Tina Theter
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Karis Lund Vilhelmsen
Vejleder
STU-afdelingen
Christian Lund Kristensen
Vejleder
Momentum
Lise Nielsen
Praktik- og jobkoordinator
STU-afdelingen
Mads Dahl Kragholm
Vejleder
STU-afdelingen
Gitte Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Marianne Kaa Sørensen
Vejleder
STU-afdelingen
Mette P. Koldkjær
Vejleder
STU-afdelingen
Søren Østergaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Trine Pallesgaard
Pædagogisk medhjælper
Skansevej afdelingen
Gitte Gregersen
Vejleder
Momentum
Hanne Bager Riedel
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Momentum
Jane Andersen
Vejleder
Momentum
Louise-Maria Kinnberg Larsen
Vejleder
Momentum
Helle K. Iversen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Helle Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Mai Rødvig Vestergaard
Vejleder
Momentum
Lena Madsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Mille Maria Lozina
Vejleder
Momentum
Rasmus Jørgensen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Dorte Scheuer
Afdelingsleder
De Gule Værksteder
Rolf Kjelgaard
Stedfortræder
De Gule Værksteder
Anita Toft Gade
Ernæringsassistent
De Gule Værksteder
Sanne Hjørringgaard
Vejleder
Momentum
Mai-Britt Dahl Thomsen
Vejelder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Tanja S. Svendsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Lene Molbjerg Larsen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Sussi Hjorth
Vejleder
Momentum
Søren Damholdt
Vejleder
Momentum
Mads Ertzinger Klinksgaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Frank Nielsen
Pædagogisk medhjælper
De Gule Værksteder
Henrik S. Christensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Jette Lønsman Gjøderum
Økonoma
De Gule Værksteder
Jon Severi Räsanän
Pedelmedhjælper
De Gule Værksteder
Louise T. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Lars Henrik Olesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Martin Nyvang
Pedel
De Gule Værksteder
Peter K. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Pia Berg
Vejleder
De Gule Værksteder
Sonja Madsen
Vejleder
De Gule Værksteder
Tonny Buch
Værkstedsassistent
De Gule Værksteder
Anna Marie Lynggaard
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Annemette Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte M. Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Gitte Bang
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Inge Rishøj Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Jane Bækgaard
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Leonora Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Pernille Kreiner
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Rekke Hird
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Sanne Michelsen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Pedersgade
Stefan S. Schiønning
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Jesper Nørgaard Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Kathrine Kjær Hansen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Kristoffer Hvid Mortensen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Lotte S. G. Pedersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Mette Aarup Laustsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Søren Manniche
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej