Jesper Schmith
Forstander
Malene Rask Pedersen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Anna Løth Gregersen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Birgitte Koldkjær
Ernæringsassistent med vejlederopgaver
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Charlotte S. Schiønning
Vejleder
Momentum
Ann Hornum
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Lasse Irming Andreasen
Viceforstander
Hanne Nøhr Hansen
Bogholderiansvarlig
Anne Høgh
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Dorte Sørensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Annette Steffensen
Vejleder (Barselsorlov)
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Anni Jespersen
Afdelingsleder
STU-afdelingen
Christian Lund Kristensen
Vejleder
Momentum
Anders Scheuer
Praktik- og jobmedarbejder
STU-afdelingen
Gitte Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Helle Karoline Steffensen
Sekretær
Tværgående
Søren Østergaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Annette Overgaard
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Elena Hybschmann
Vejleder - (Barselsorlov)
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Gitte Gregersen
Vejleder
Momentum
Asta Nielsen
Vejleder
STU-afdelingen
Hanne Bager Riedel
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Kristina Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Momentum
Jane Andersen
Vejleder
Momentum
Charlotte Klitholm
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Britt Storgaard Rask
Ernæringsassistent
STU-afdelingen
Louise-Maria Kinnberg Larsen
Vejleder
Momentum
Helle K. Iversen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Liv Munk Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Camilla Le Dous
Vejleder
STU-afdelingen
Helle Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Nadia Bjerre
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Mai Rødvig Vestergaard
Vejleder
Momentum
Malene Bak Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling
Camilla Olesen
Vejleder
STU-afdelingen
(barselsorlov)
Karin Wognsbæk
Stedfortræder
STU-afdelingen
Lena Madsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Peter Tengstedt
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Henrik Hessel
Vejleder - barselsvikariat
STU-afdelingen
Mille Maria Lozina
Vejleder
Momentum
Morten Kidmose
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Jakob Andersen
Vejleder
STU-afdelingen
Peter Svanborg Sloth
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Rasmus Jørgensen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Dorte Scheuer
Afdelingsleder
De Gule Værksteder
Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling
Rolf Kjelgaard
Stedfortræder
De Gule Værksteder
Tina Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Anita Toft Gade
Ernæringsassistent
De Gule Værksteder
Janne Østergaard
Vejleder
STU-afdelingen
Tina Nørgaard Jensen
Specialpædagogsik konsulent
Viden & Udvikling
Sanne Hjørringgaard
Vejleder
Momentum
Mai-Britt Dahl Thomsen
Vejelder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Julie Oht Munk
Vejleder
STU-afdelingen
Vibeke Brams Andersen
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
Tanja S. Svendsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Ulla Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Lene Molbjerg Larsen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Sussi Hjorth
Vejleder
Momentum
Søren Damholdt
Vejleder
Momentum
Mads Ertzinger Klinksgaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Helle Pagh Jensen
Lønansvarlig
Tværgående
Karis Lund Vilhelmsen
Vejleder
STU-afdelingen
Lise Nielsen
Praktik- og jobkoordinator
STU-afdelingen
Mads Dahl Kragholm
Vejleder
STU-afdelingen
Marianne Kaa Sørensen
Vejleder
STU-afdelingen
Mette P. Koldkjær
Vejleder
STU-afdelingen
Bibi Ottesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Ketty H. Olsen
Sekretær
Boafdelingen
Niels Johannesen
Kantinemedarbejder
STU-afdelingen
Trine Pallesgaard
Pædagogisk medhjælper
Skansevej afdelingen
Frank Nielsen
Pædagogisk medhjælper
De Gule Værksteder
Mette Vaabengaard Larsen
Sekretær
Henrik S. Christensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Susanne Kristensen
Sekretær & Digital ansvarlig
Tværgående
Jette Lønsman Gjøderum
Økonoma
De Gule Værksteder
Tina W. Christensen
Sekretær
Tværgående
Jon Severi Räsanän
Pedelmedhjælper
De Gule Værksteder
Louise T. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Lars Henrik Olesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Martin Nyvang
Pedel
De Gule Værksteder
Peter K. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Pia Berg
Vejleder
De Gule Værksteder
Sonja Madsen
Vejleder
De Gule Værksteder
Tonny Buch
Værkstedsassistent
De Gule Værksteder
Anna Marie Lynggaard
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Annemette Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte M. Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Gitte Bang
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Inge Rishøj Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Jane Bækgaard
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Leonora Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Pernille Kreiner
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Rekke Hird
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Sanne Michelsen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Pedersgade
Stefan S. Schiønning
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Jesper Nørgaard Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Kathrine Kjær Hansen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Kristoffer Hvid Mortensen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Lotte S. G. Pedersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Mette Aarup Laustsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Søren Manniche
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej