Praktik- og Jobteam

Praktik- og jobteamet opsøger virksomheder og etablerer praktikpladser. Dette er en del af den virksomhedsrettede indsats i udviklingsforløbene, når man er tilknyttet Autismecenter Nord-Bo.

Praktikforløb er individuelt tilrettelagt, så de matcher den unge og virksomheden. Nogle er i praktik én dag om ugen i en lang periode, mens andre er af sted hver dag i kortere eller længere tid.

Nogle unge har brug for, at en medarbejder fra teamet er med i praktik de første gange. Andre har det fint med selv at møde op, når de først har været på besøg og aftalt nærmere omkring mødetid, opgaver osv. 

Forløbet bliver fulgt op af en medarbejder fra Autismecenter Nord-Bos Praktik- og Jobteam, der jævnligt kommer på besøg i virksomheden. Således kan eventuelle problemer fanges i starten, så alle kan være tilfredse med forløbet. 

Praktikforløb tilbydes borgere der modtager tilbud efter: 
 - Lov om aktiv beskæftigelse (LAB-tilbud)
 - Aktivitets- og Samværstilbud (A&S-tilbud)
 - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-tilbud)
 - Ressourceforløb

Praktik- og jobteamet varetager også mentortilbud på Autismecenter Nord-Bo.

KONTAKTINFORMATION
Praktik- og jobkoordinator Lise Nielsen, ln@nordbo.dk, 22 72 29 86

Praktik- og jobmedarbejder Gitte Eriksen, ge@nordbo.dk, 22 56 45 72

Praktik- og jobmedarbejder Anders Scheuer, as@nordbo.dk,  22 72 42 50

 

KLAR TIL START

Autismecenter Nord-Bo er partner i Klar til Start. 

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret. Der er er tale om landets eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste afklaringsforløb for målgruppen i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder.

En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører Klar til Start-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kursister. Klar til Start er landsdækkende og udvikles af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.