Priser i 2019

Rådgivning/vejledning

 • Konsulenthonorar:  835 kr. pr. time
 • Supervision: 1.295 kr. pr. time 
 • Køretime:  410 kr. pr. time (der afregnes pr. påbegyndt halve time)
 • Km takst: 3,56 kr. pr. km
 • Selvforståelsesforløb for voksne inkl. notat: 6.700 kr.
 • FamilieLiv pakke 1: 49.500 kr.
 • FamilieLiv pakke 2: 39.600 kr. 
 • Understøttende forløb ift FamilieLiv:  12.375 kr.

   

Psykologydelser  

 • Afdækkende samtale med mundtlig tilbagemelding (90 min.):  2110 kr. pr.time
 • Kort notat med overskrifter til afdækkende samtale 2500 kr.
 • Større afdækkende samtale, sagsopsamling samt skriftlig vurdering (svarende til PSYK135) 8254 kr. 
 • Psykologsamtale:  1055 kr. pr. time
 • Afslutningsnotat efter samtaleforløb 1583 kr. 
 • Deltagelse i netværksmøder 1055 kr. pr. time.
 • Diagnostisk screening 9800 kr.
 • ADOS-II 4000 kr. 

Neuropsykologiske undersøgelser:

 • Basis undersøgelse ca. 16.500 kr. 
 • Udvidet undersøgelse ca. 23.500 kr. 
 • Undersøgelse af begavelsesniveau 8700 pr. kr.
 • Køretime:  480 kr time
 • Km takst:  3,56 kr. pr. km.
 • Supervision: 1395 kr. prtime

Kurser**  

 • En hel kursusdag:  13.455 kr.
 • En halv kursusdag:  6300 kr.

**Priserne er regionale, der kan i enkelte tilfælde blive tillagt køretid/km til det eksterne kursus. Ved kursusdage over flere sammenhængende dage kan der være mulighed for at opnå rabat. 

Kontakt Viden & Udvikling på tlf. 98 27 90 02 eller st@nordbo.dk for mere information.