Priser i 2021

 

For priser for 2022 - download prisliste her.

 

Rådgivning/vejledning

 • Konsulenthonorar: 880 kr. pr. time
 • Supervision: 1.370 kr. pr. time 
 • Køretime:  430 kr. pr. time (der afregnes pr. påbegyndt halve time)
 • Km takst: 3,61 kr. pr. km
 • Selvforståelsesforløb for voksne inkl. notat:  6.900 kr.
 • Struktur der dur - pakke 1: 6.700 kr
 • Struktur der dur - pakke 2: 20.500 kr
 • FamilieLiv pakke 1: 50.800 kr.
 • FamilieLiv pakke 2: 40.600 kr. 
 • Understøttende forløb ift FamilieLiv:  12.700 kr.
 • Seksualvejlederpakke: 6.900 kr.
 • Autismeprofil: 9 sessioner af 1½ times varighed: 16.300 kr.

   

Psykologydelser/samtaleydelser 

 • Afdækkende samtale med mundtlig tilbagemelding (90 min.):  2.250 kr. 
 • Udarbejdelse af kort notat med overskrifter til afdækkende samtale:  2.650 kr.
 • Større afdækkende samtale, sagsopsamling samt skriftlig vurdering (svarende til PSYK135):  8.700 kr. 
 • Psykologsamtale:  1.150 kr. pr. time
 • Afslutningsnotat efter samtaleforløb:  1.660 kr. 
 • Deltagelse i netværksmøder:  1.150 kr. pr. time.

 

Pykologiske undersøgelsesydelser

 • Diagnostisk screening: 10.300 kr.
 • ADOS-II: 4.250 kr. 
 • Basis undersøgelse: ca. 17.500 kr. 
 • Udvidet undersøgelse: ca. 24.700 kr. 
 • Undersøgelse af begavelsesniveau: 9.200 pr. kr.
 • Køretime:  505 kr time
 • Km takst:  3,61 kr. pr. km.
 • Supervision: 1.460kr. pr.time

 

Kurser**  

 • En hel kursusdag:  14.900 kr.
 • En halv kursusdag:  7.450 kr.

Kurser kan også bookes til afholdelse på Autismecenter Nord-Bo, da er forplejningsprisen 176 kr. pr. prs. (fuld forplejning).

 

Kurser med psykolog som oplægsholder**

 • En hel kursusdag:  16.950 kr.
 • En halv kursusdag:  8.750 kr.

Kurser kan også bookes til afholdelse på Autismecenter Nord-Bo, da er forplejningsprisen 176 kr. pr. prs. (fuld forplejning).

 

**Priserne er regionale, der kan i enkelte tilfælde blive tillagt køretid/km til det eksterne kursus. Ved kursusdage over flere sammenhængende dage kan der være mulighed for at opnå rabat. 

Kontakt Viden & Udvikling på tlf. 98 27 90 02 eller st@nordbo.dk for mere information.