Priser i 2019

Rådgivning/vejledning

 • Konsulenthonorar:  835,00 kr./time
 • Supervision: 1295,00 kr./time 
 • Køretime:  410,00  kr./time (der afregnes pr. påbegyndt halve time)
 • Km takst:  3,56 kr. pr. km
 • Selvforståelsesforløb for voksne inkl. notat: 6700,00 kr.
 • AutismeProfil 15443,00 kr.
 • FamilieLiv pakke 1: 49.500,00 kr.
 • FamilieLiv pakke 2: 39.600,00 kr. 

Psykologydelser  

 • Afdækkende samtale med mundtlig tilbagemelding (90 min.):  2110,00 kr./time
 • Kort notat med overskrifter til afdækkende samtale 2500,00 kr.
 • Større afdækkende samtale, sagsopsamling samt skriftlig vurdering (svarende til PSYK135) 8254,00 kr. 
 • Psykologsamtale:  1055,00 kr./time
 • Afslutningsnotat efter samtaleforløb 1583,00 kr. 
 • Deltagelse i netværksmøder 1055,00 kr./time.
 • Diagnostisk screening 9800,00 kr.
 • ADOS-II 4000,00 kr. 

Neuropsykologiske undersøgelser:

 • Basis undersøgelse ca. 16.500,00 kr. 
 • Udvidet undersøgelse ca. 23.500,00 kr. 
 • Undersøgelse af begavelsesniveau 8700,00 kr.
 • Køretime:  480,00 kr./time
 • Km takst:  3,56 kr. pr. km.
 • Supervision: 1395,00 kr./time

Kurser**  

 • En hel kursusdag:  13.455,00 kr
 • En halv kurusdag:  6300,00 kr.

**Priserne er regionale, der kan i enkelte tilfælde blive tillagt køretid/km til det eksterne kursus. Ved kursusdage over flere sammenhængende dage kan der være mulighed for at opnå rabat. 

Kontakt Viden & Udvikling på tlf. 98 27 90 42 eller cho@nordbo.dk for mere information.