Priser i 2018

Rådgivning/vejledning
Konsulenthonorar:  835,00 kr./time
Køretime:  410,00  kr/time (der afregnes pr. påbegyndt halve time)
Km takst:  3,54 kr. pr. km
Selvforståelsesforløb*:   8998,00 kr

 

Psykolog  
Afklarende psykologsamtale 90 min.:  3000,00 kr./time
Psykologsamtale:  1055,00 kr./time
Køretime:  480,00 kr./time
Km takst:  3,54 kr pr. km.
Udredning:  1000,00 kr./time
Supervison: 1395,00 kr./time
Attestation (PSYK115):  934,00 kr.
Aktuel situation (PSYK125):  1556,00 kr.

 

Kurser**  
En hel kursusdag:  13.455,00 kr
En halv kurusdag:  6300,00 kr.

 

* Et selvforståelsesforløb inkluderer 5 samtaler á 1,5 time, notatskrivning 2 timer, deltagelse i afsluttende møde med borger og rådgiver 1,5 time.

**Kurser er eksl. timer for køretid og kilometerpenge efter gældende takster.
Priserne er regionale, det drøftes i afdelingen hvorvidt der skal tillægges køretid/km til det eksterne kursus. Ved kursusdage over flere sammenhængende dage, drøftes det om mulighed for rabat.

Kontakt administrativ koordinator Christina H. Overgaard på tlf. 98 27 090 42 eller cho@nordbo.dk for mere information.