Priser i 2020

Rådgivning/vejledning

 • Konsulenthonorar:  858 kr. pr. time
 • Supervision: 1.330 kr. pr. time 
 • Køretime:  420 kr. pr. time (der afregnes pr. påbegyndt halve time)
 • Km takst: 3,52 kr. pr. km
 • Selvforståelsesforløb for voksne inkl. notat:  6.700 kr.
 • FamilieLiv pakke 1: 49.500 kr.
 • FamilieLiv pakke 2: 39.600 kr. 
 • Understøttende forløb ift FamilieLiv:  12.375 kr.
 • Seksualvejlederpakke: 6.700 kr.
 • Autismeprofil: 9 sessioner af 1½ times varighed: 15.875 kr.

   

Psykologydelser/samtaleydelser 

 • Afdækkende samtale med mundtlig tilbagemelding (90 min.):  2.160 kr. 
 • Udarbejdelse af kort notat med overskrifter til afdækkende samtale:  2.560 kr.
 • Større afdækkende samtale, sagsopsamling samt skriftlig vurdering (svarende til PSYK135):  8.460 kr. 
 • Psykologsamtale:  1.085 kr. pr. time
 • Afslutningsnotat efter samtaleforløb:  1.620 kr. 
 • Deltagelse i netværksmøder:  1.085 kr. pr. time.

 

Pykologiske undersøgelsesydelser

 • Diagnostisk screening: 10.050 kr.
 • ADOS-II: 4.100 kr. 
 • Basis undersøgelse: ca. 16.900 kr. 
 • Udvidet undersøgelse: ca. 24.100 kr. 
 • Undersøgelse af begavelsesniveau: 8.920 pr. kr.
 • Køretime:  493 kr time
 • Km takst:  3,52 kr. pr. km.
 • Supervision: 1.425 kr. prtime

 

Kurser**  

 • En hel kursusdag:  14.500 kr.
 • En halv kursusdag:  7.250 kr.

Kurser med psykolog som oplægsholder**

 • En hel kursusdag:  16.500 kr.
 • En halv kursusdag:  8.500 kr.

 

**Priserne er regionale, der kan i enkelte tilfælde blive tillagt køretid/km til det eksterne kursus. Ved kursusdage over flere sammenhængende dage kan der være mulighed for at opnå rabat. 

Kontakt Viden & Udvikling på tlf. 98 27 90 02 eller st@nordbo.dk for mere information.