Psykologydelser

v/ Aut. psykolog Casper Walsøe Hansen og Vibeke Brams, Viden & Udvikling.
 

YDELSER:

 • Afklarende samtaler med personer med en autismespektrumforstyrrelse
 • Terapeutiske samtaler med personer med en autismespektrumforstyrrelse
 • Kurser med udgangspunkt i autisme og øvrige diagnoser/vanskeligheder i forbindelse hermed
 • Supervision af psykologer og andre faggrupper med udgangspunkt i emner omkring amtismespektrumforstyrrelser
 • Supervisionsforløb til psykologer under autorisation og med opgaver inden for autismeområdet
 • Neuropsykologiske undersøgelser af personer med autismespektrumforstyrrelse eller mistanke herom
 • Angstbehandling - Cool Kids ASF

Psykologfunktionen på Autismecenter Nord-Bo kan benyttes af både kommuner, regioner og private borgere. 

 

Screening og udredning for autisme

Hvis du er i tvivl om du selv eller en pårørende (barn, ung, voksen) har autisme, kan vi hjælpe med at lave en screening og undersøgelse af autismespektrumforstyrrelse, hvor vi opsummerer, om og evt. hvordan kriterierne for en autismespektrumforstyrrelse opfyldes. Rapporten fra denne undersøgelse kan medbringes til videre udregning via egen læge eller PPR. Aktuelt har Autismecenter Nord-Bo ikke tilknyttet egen psykiater, men rapporten herfra er ofte brugt til diagnosticering ved forløb hos psykiater i privat eller offentligt regi.

Diagnostisk screening
Ved mistanke om autismespektrumforstyrrelse kan vi hjælpe med at foretage en screening og udarbejde en kort rapport, som du selv kan tage med til psykiater (eller egen læge for henvisning til psykiater). Psykiater kan herefter stille diagnose. En screening kan indeholde:

 • Indhentning og gennemlæsning af sagsakter
 • Anamneseoptagelse med forældre/pårørende, 1,5 timer
 • Klinisk samtale med klient, 1 time
 • Evt. udfyldelse af spørgeskema
 • Tilbagemeldingsmøde til klient og pårørende, 1 time
 • Kort rapport med beskrivelse af screeningens indhold og resultater

ADOS-II

ADOS-II er et semistruktureret diagnostisk interview, der bruges til at vurdere om der er mistanke om autismespektrumforstyrrelse eller hvordan autisme ser ud hos den enkelte. ADOS-II udføres uden kendskab til klient og indgår ofte som supplement til neuropsykologiske og/eller diagnostiske undersøgelser. En undersøgelse med ADOS-II indeholder:

 • Udførelse af ADOS-II (1-1½ timer)
 • Kort rapport med beskrivelse ADOS resultater og vurdering

 

 

 

COLOURBOX15895663-(1).jpg

Neuropsykologisk undersøgelse

Der kan være behov for en neuropyskologisk undersøgelse til at afdække fx:

 • Begavelsesniveau
 • Dagligt funktionsniveau
 • Eksekutive funktioner (fx evne til at danne overblik, planlægge, strukturere, igangsætte, huske informationer samt styre impulser og humør)
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Hukommelse

På baggrund af en neuropsykologiske undersøgelse kan fx vurderes:

 • Støttebehov
 • Arbejdsevne
 • Midlertidige og varige skånehensyn

Der udarbejdes særskilt kontrakt i hver enkelt sag. Efter aftale udarbejder vi gerne tilbud på en kombination af neuropsykologisk undersøgelse og screening/udrening for autismespektrumforstyrrelse. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

 

 

 

COLOURBOX24765916.jpg

Supervision

Der tilbydes supervision til psykologer og/eller andre faggrupper på enkeltsager eller bredere problematikker, hvor autismespektrumforstyrrelser er udgangspunktet. Der tilbydes individuel supervision og gruppesupervision.

Der tilbydes supervisionsforløb efter nærmere aftale til psykologer under autorisation, og hvor der er berøring med autismeområdet i de daglige opgaver. I supervisionen trækkes der på Autismecenter Nord-Bo’s psykologs generelle baggrund inden for psykologisk praksis.

Det vægtes at tilbyde supervision, hvor der inddrages såvel autismespecifik viden samt viden fra psykologiens øvrige discipliner med sigte på at opnå en høj kvalitet i supervisionen og et bredt fundament for supervisanderne.

Der tilbydes individuel supervision og gruppesupervision.

 

.

 

 

 

pige_ked.jpg

Angstbehandling - Cool Kids ASF

Mange børn og unge med autismespektrumforstyrrelse kæmper, sammen med deres forældre, med angst og bekymringer i deres hverdag.

Angstbehandlingsprogrammet Cool Kids ASF er udviklet og tilpasset de vanskeligheder, som børn med autisme ofte oplever. Programmet tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og indeholder bl.a. afspændingsøvelser, metoder til at udfordre bekymringstanker og se angsten i øjnene, samt forældretræning.

Indhold
Et forløb hos Autismecenter Nord-Bo strækker sig over 10 gange med 1-2 uger imellem hver gang. Imellem hver gang får børn og forældre træningsøvelser, så redskaberne kan blive en del af hverdagen.

Hos Autismecenter Nord-Bo tilbydes behandling hos certificeret Cool Kids behandler og autoriseret psykolog Vibeke Brams. Forløbene vil være individuelle forløb, og der er derfor mulighed for at tilpasse de enkelte forløb til barnets/den unges alder og funktionsniveau. Det vil være samtaler, hvor forældre skal deltage hver gang.