Psykologydelser

HVEM:
Catrine Madsin er uddannet cand.psyk. i 2009, autoriseret psykolog i 2011, og hun er aktuelt i gang med specialistuddannelse i børneneuropsykologi. Hun har en bred baggrund med flere års erfaring som PPR-psykolog i almen- og specialområde suppleret med ansættelse i Børne- og ungdomspsykiatri med neuropsykologiske undersøgelser og udredning af udviklingsforstyrrelser samt ansættelse inden for autismeområdet for voksne. I dag arbejder hun både med og omkring børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser og øvrige diagnoser i forbindelse hermed.

Katrine Juul Hansen, uddannet cand. psyk. og i gang med specialistuddannelse i børneneuropsykologi. I alt 12 års erfaring med børn, unge, voksne og familier med psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, herunder autisme. 2 års erfaring fra PPR, 10 år fra Børne-og ungdomspsykiatrien i Aalborg og 7 års erfaring som børnesagkyndig i sager omhandlende anbringelse af børn uden for hjemmet. Er startet som psykolog på Autismecenter Nord-Bo i 2017.
 

YDELSER:

  • Afklarende samtaler med personer med en autismespektrumforstyrrelse
  • Terapeutiske samtaler med personer med en autismespektrumforstyrrelse
  • Kurser med udgangspunkt i autisme og øvrige diagnoser/vanskeligheder i forbindelse hermed
  • Supervision af psykologer og andre faggrupper med udgangspunkt i emner omkring amtismespektrumforstyrrelser
  • Supervisionsforløb til psykologer under autorisation og med opgaver inden for autismeområdet
  • Neuropsykologiske undersøgelser af personer med autismespektrumforstyrrelse eller mistanke herom

Psykologfunktionen på Autismecenter Nord-Bo kan benyttes af både kommuner, regioner og private borgere. 

Træffetider:

Mandag til fredag kl. 8.30 – 14.00
cm@nordbo.dk