Psykologydelser

HVEM:
Aut. psykolog Vibeke Brams Andersen.
 

YDELSER:

  • Afklarende samtaler med personer med en autismespektrumforstyrrelse
  • Terapeutiske samtaler med personer med en autismespektrumforstyrrelse
  • Kurser med udgangspunkt i autisme og øvrige diagnoser/vanskeligheder i forbindelse hermed
  • Supervision af psykologer og andre faggrupper med udgangspunkt i emner omkring amtismespektrumforstyrrelser
  • Supervisionsforløb til psykologer under autorisation og med opgaver inden for autismeområdet
  • Neuropsykologiske undersøgelser af personer med autismespektrumforstyrrelse eller mistanke herom
  • Angstbehandling - Cool Kids ASF

Psykologfunktionen på Autismecenter Nord-Bo kan benyttes af både kommuner, regioner og private borgere.