Ressourceforløb

Ressourceforløb er for borgere med autisme, der har brug for en helhedsorienteret individuelt tilrettelagt indsats. Forløbet er for borgere, som har behov for at udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer i autismevenlige rammer og kan være for borgere, der enten har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse eller har deltaget i forskellige aktiveringstilbud og revalideringsforløb uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet.

I et ressourceforløb afdækkes og udvikles borgerens arbejdsevne og/eller uddannelsesmæssige muligheder med henblik på at få en tilknytning til arbejdsmarkedet i enten ordinær beskæftigelse eller på særlige vilkår. Der vil være fokus på at styrke motivationen og troen på uddannelses- og jobperspektivet samt at udvikle mestringsstrategier ifm. stress og kravsituationer.

Ressourceforløb på Autismecenter Nord-Bo udbydes i alle afdelinger og kan bestå af mulighederne i den enkelte afdelings tilbud eller som en sammenstykning af Autismecenter Nord-Bos forskellige indsatser.

 

 

 

 

.

skilte.png
Jesper Schmith
Forstander