Ressourceforløb

Autismecenter Nord-Bo udbyder ressourceforløb til personer under 40 år, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Vi kan tilbyde en individuel, helhedsorienteret indsats til personer, der har brug for at udvikle sine faglige/beskæftigelsesmæssige kompetencer samt stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at afdække muligheden for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Et ressourceforløb er målrettet personer, der:

  • enten har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse
  • enten har deltaget i forskellige aktiveringstilbud og revalidering uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet
  • eller, hvis der er behov for en længerevarende indsats på det beskæftigelsesmæssige, personlige, sundhedsmæssige og helbredsmæssigeområde - før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål

Du kan nedenfor downloade vores brochure med mere information om ressourceforløb og en oversigt med alle grundelementer og aktiviteter.

  

Rev, ST/dec. 2018