Samarbejdspartnere

Autismecenter Nord-Bo arbejder sammen med andre organisationer i relation til brugerrelaterede opgaver i forhold til faglig udvikling inden for autismeområdet. Disse organisationer er:

NordVirk
NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed, hvor det er muligt for brugerne at tage modtage konkret og specialiseret it undervisning.

Unges Uddannelsescenter
Autismecenter Nord-Bo har tæt kontakt med Unges Uddannelsescenter i Værløse i relation til sparring og udvikling af redskaber. Ikke mindst samarbejder Autismecenter Nord-Bo med Unges Uddannelsescenter omkring ”Klar til Start”, der er et projekt som garanterer arbejde i COOP,  efter gennemført træningsforløb i en Fakta butik.

Katedralskolen - HF klasse
Aalborg Katedralskole oprettede i 2010 den første Asperger-klasse (ASF-klasse) i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo.  Hvert skoleår oprettes 2 ASF-klasser på Aalborg Katedralskole. Der er max. 12 elever i hver klasse. Autismecenter Nord-Bo er med i udviklingen i forhold til undervisning og daglig mentoring på skolen.

Cõncentiõ
Cõncentiõ er en forening for udbydere af særligt tilrettelagte uddannelser i Danmark. Autismecenter Nord-Bo har været med i etableringsfasen. Autismecenter Nord-Bo er repræsenteret i bestyrelsen med ét medlem.