Samtaleforløb

Hvis der ved den afdækkende samtale vurderes, at psykologsamtaler kan være hjælpsomme, kan der efter nærmere aftale opstartes et samtaleforløb.

Klienter med henvisning fra privat forsikring opstartes ligeledes med en afdækkende samtale, hvor der aftales indhold og tilrettelæggelse af efterfølgende samtaleforløb. 

Pris (60 min.): 1.055 kr.

Afslutningsnotat: Efter endt samtaleforløb er det for mange godt at have dokumentation for samtaleforløbet. Vi tilbyder en ½-1 sides kort opsummering af:

 • Kendskab til klienten
 • Overordnet indhold i samtaleforløbet
 • Effekt og udbytte af forløbet.

Pris for afslutningsnotat (1½ times notatskrivning): 1.583 kr.

 

Baggrundsinformation

Forud for enhver psykologydelse indhentes sagsakter med tidligere oplysninger i sagen. Det er inklusiv i alle ydelser, at psykologen orientere sig i op til 40 siders sagsakter forud for den aftale ydelse.

Relevante sagsakter kan fx være:

 • Epikriser/diagnosepapirer fra psykiatri/psykiater (alle der haves til rådighed, journal/epikriser kan udskrives via sundhed.dk, guide til at finde disse er her.

 • Statusudtalelser fra egen læge/psykolog

 • Aktuelle statusrapporter og/eller mål/handleplaner fra bostøtte, dagtilbud, botilbud, skoletilbud, praktik osv.

 • Funktionsudredninger

 • Psykologiske undersøgelsesrapporter / PPR-rapporter

 • Øvrige undersøgelsesrapporter (sensorisk profil, fysioterapeut, ergoterapeut, etc.)

 • Børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelse)

 • Oplysninger om fysisk sygdom og medicin