Screening og udredning for autisme

Hvis du er i tvivl om du selv eller en pårørende (barn, ung, voksen) har autisme, kan vi hjælpe med at lave en screening og undersøgelse af autismespektrumforstyrrelse, hvor vi opsummerer, om og evt. hvordan kriterierne for en autismespektrumforstyrrelse opfyldes. Rapporten fra denne undersøgelse kan medbringes til videre udregning via egen læge eller PPR. Aktuelt har Autismecenter Nord-Bo ikke tilknyttet egen psykiater, men rapporten herfra er ofte brugt til diagnosticering ved forløb hos psykiater i privat eller offentligt regi.

Efter aftale udarbejder vi gerne tilbud på en kombination af neuropsykologisk undersøgelse og screening/udrening for autismespektrumforstyrrelse. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

 

Diagnostisk screening

 Ved mistanke om autismespektrumforstyrrelse kan vi hjælpe med at foretage en screening og udarbejde en kort rapport, som du selv kan tage med til psykiater (eller egen læge for henvisning til psykiater). Psykiater kan herefter stille diagnose. En screening kan indeholde:

  • Indhentning og gennemlæsning af sagsakter
  • Anamneseoptagelse med forældre/pårørende, 1,5 timer
  • Klinisk samtale med klient, 1 time
  • Evt. udfyldelse af spørgeskema
  • Tilbagemeldingsmøde til klient og pårørende, 1 time
  • Kort rapport med beskrivelse af screeningens indhold og resultater

 

ADOS-II

ADOS-II er et semistruktureret diagnostisk interview, der bruges til at vurdere om der er mistanke om autismespektrumforstyrrelse eller hvordan autisme ser ud hos den enkelte. ADOS-II udføres uden kendskab til klient og indgår ofte som supplement til neuropsykologiske og/eller diagnostiske undersøgelser. En undersøgelse med ADOS-II indeholder:

  • Udførelse af ADOS-II (1-1½ timer)
  • Kort rapport med beskrivelse ADOS resultater og vurdering

Evt. tilbagemelding kan tilkøbes særskilt pr. timepris, hvis det ikke er en del af diagnostisk screening eller neuropsykologisk undersøgelse.

Se prisoversigt.