Seksualvejledningsforløb

Der tilbydes individuelle seksualvejledningsforløb til børn, unge og voksne med autisme. Forløbet tilpasses individuelle ønsker og behov.

Emnerne er mange, og det er op til den enkelte, hvad der er behov for at tale om. Ingen emner er for små eller store, pinlige eller tabubelagte. Det kan for eksempel være emner som:

Kønsidentitet, pubertet, onani, seksualitet & intimitet eller følelser, kropssprog & kommunikation, grænsesætning, parforhold, venskaber og kærester.

Det kan også være, at der er behov for at tale om dating, kommunikation på de sociale medier, hvordan passer man på sig selv, ikke krænker andre eller selv bliver krænket, sund/usund seksuel adfærd og meget andet.

Hvordan foregår forløbet?
Der sammensættes et forløb på en afklarende samtale og derefter fire rådgivende samtaler. Der vil blive vejledt i hvilke emner, der vil give mening for den enkelte at tale om.

Første samtale er et opstartsmøde/afklarende samtale, hvor der tales om hvilke emner, der er i spil og hvilken form for støtte/vejledning der er behov for i forhold til emnet seksualitet. Samtalen ved det første møde skal danne baggrund for de efterfølgende fire samtaler.

At skulle tale om egen seksualitet, og eventuelle problemstillinger og udfordringer, kan for nogle være grænseoverskridende. Det er helt naturligt. Selvom det kan være svært og måske grænseoverskridende, opfordres der til, at man som borger har en bisidder med, som kan hjælpe med at huske, hvad der er blevet talt om.

Der tages naturligvis hensyn til fortrolighed og tavshedspligt. Personfølsomme oplysninger sikres, jf. GDPR.

En del af forløbet - ”Let´s Visualize - Min Seksualitet”
Autismecenter Nord-Bo har udviklet selvforståelsesmaterialet: ”Lets Visualize- Min Autisme” i 2020 og har i 2023 udvidet med et tillægsmateriale, hvor emnerne intimitet, sex, seksualitet og kønsidentitet indgår. ”Let´s Visualize - Min Seksualitet” kan støtte borgeren og fagpersonen i at tale ud fra en kendt struktureret ramme med henblik på større forståelse af hvordan/hvorfor  autisme kan påvirke seksualitet og den mentale og fysiske trivsel.

Tillægsmaterialet er udarbejdet af specialpædagogiske konsulenter Ann Hornum og Mette Bang, og de har lavet et gratis mini-webinar, hvor du kan høre mere om materialer:

Tilmeld dig her og du vil få tilsendt et link til webinaret.

 

Rådgivning til fagpersoner

Seksualvejledning er ligeledes en ydelse, der kan bestilles af og til fagfolk. 

Kommuner, organisationer og virksomheder kan tilkøbe supervision, sparring, rådgivning ift. konkrete problemstillinger til børn, unge, voksne og par.

Er du underviser kan der ligeledes bestilles rådgivning eller sparring om undervisningsmaterialer og undervisningsform samt tilgang.

Kurser/oplæg: der er også mulighed for at booke et skræddersyet oplæg eller kursus for mindre grupper, som eksemplevis personalegrupper. 

 

 

 

Design_uden_navn_(20).png
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent & Seksualvejleder
Viden & Udvikling