Seksualvejledningsforløb

Tumler du nogle gange med tanker som handler om sex og seksualitet?
Er du nogen gange usikker på din egen seksualitet?
Er du nogen gange i tvivl om hvem du skal snakke med om sex og seksualitet?
Har du lyst til at vide mere om sex og seksualitet – og hvilke betydning det har for dig?

Der tilbydes individuelle seksualvejledningsforløb til unge og voksne med autisme. Forløbet tilpasses individuelle ønsker og behov.

Emnerne er mange, og det er op til den enkelte hvilke, der er behov for at tale om. Ingen emner er for små eller store, pinlige eller tabubelagte. Det kan for eksempel være emner som:

Pubertet, onani, samleje, orgasme, kønssygdomme, porno eller følelser, sanser, kønsidentitet, kropssprog, nonverbal/verbal kommunikation, grænsesætning, parforhold, venskaber og kærester. Det kan også være, at der er behov for at tale om dating, kommunikation på de sociale medier, hvordan passer man på sig selv,  ikke krænker andre eller selv bliver krænket, sund/usund seksuel adfærd og meget andet.

Hvor?
Vejledingen kan enten foregår i hjemmet eller på Autismecenter Nord-Boi Nørresundby. Hvis samtaler skal foregå i borgers hjem, vil der blive pålagt køretid samt gældende kilometertakst (ud over de første 10 km). 

Hvem?
Målgruppen er unge og voksne med ASF. Ligeledes kan der afholdes samtaler med par, hvoraf den ene eller begge har ASF.

Hvem vil du møde?
Specialpædagogiske konsulent og seksualvejleder Mette Bang.  

Hvordan?
Der sammensættes et forløb på en afklarende samtale og fem rådgivende samtaler. Der vil  blive vejledt i hvilke emner, der vil  give mening for den enkelte at tale om.

Første samtale er et opstartsmøde/afklarende samtale, hvor der tales om hvilke emner, der er i spil og hvilken form for støtte/vejledning der er behov for i forhold til emnet seksualitet. Samtalen ved det første møde skal danne baggrund for de efterfølgende 4 samtaler.

At skulle tale om egen seksualitet, og evt. problemstillinger og udfordringer, kan for nogle være grænseoverskridende. Det er helt naturligt. Selvom det kan være svært og måske grænseoverskridende, opfordres der til, at man som borger har en bisidder med, som kan hjælpe med at huske, hvad der er blevet talt om.

Der tages naturligvis hensyn til fortrolighed og tavshedspligt. Personfølsomme oplysninger sikres, jf. GDPR.

Kurser/oplæg
Det er også mulighed for at booke et oplæg eller kursus for mindre grupper, som eksemplevis personalegrupper. 

 

 

 

image00025.png
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent & Seksualvejleder
Viden & Udvikling