Selvforståelsesforløb til voksne

Viden & Udvikling tilbyder vi psykoedukative samtaleforløb hvis man som borger med autisme har brug for forståelse af sin autismediagnose.

I samtaleforløbet, som indeholder 5 samtaler á 1,5 times varighed, vil der, ud fra visuelle modeller, blive givet forklaringer på de områder, hvor man kan være påvirket ift. sanser, kommunikation, socialt samvær, almindelige dagligdags strategier, følelsesmæssigt osv.

Der vil ligeledes blive givet bud på brugbare redskaber der kan benyttes i hverdagen for at minimere eller undgå belastning.

Der er mulighed for at pårørende eller støtteperson kan deltage i forløbet og der vil blive udleveret materiale således informationer i forløbet kan fastholdes over tid.

Samtalerne kan afholdes på Autismecenter Nord-Bo eller i borgerens eget hjem.

Pris for et psykoedukativt forløb er incl. materialer og notat: 6.700 kr.

Skal samtalerne afholdes i hjemmet hos borgerne tillægges kørsel (ud over de første 10 km) á 3,70 kr. + 400 kr. pr time (der afregnes pr. påbegyndt ½ time).

Kontakt afdelingsleder Annette Møller på tlf. 41699640 am@nordbo.dk eller administrativ koordinator Christina Overgaard på tlf.: 98279042 cho@nordbo.dk hvis du ønsker at høre nærmere

Hvis samtaler skal foregå i borgers hjem eller afsluttende møde hos kommunen, vil der blive pålagt køretid (400 kr/timen) samt gældende km.takst.