Specialdesignede kurser

Viden & Udvikling udbyder kurser, webinars, konferencer og gruppeforløb, som henvender sig til personer med autismespektrumforstyrrelser, faggrupper, forældre, søskende og andre pårørende. Vi har stor erfaring med at skræddersy individuelle kurser efter dit eller din arbejdsplads behov, hvor vi tager udgangspunkt i jeres helt specifikke behov.

Vi tilbyder kurser, hvor én eller flere af vore psykologer eller specialpædagogiske konsulenter afholder specialdesignede kurser målrettet jeres behov - hos jer eller på Autismecenter Nord-Bo.

Nogle af temaerne for de kurser som vi har afholdt er:

  • Grundkursus i autisme
  • Autisme og PDA
  • Autisme og søvn
  • Autisme og belastningsreaktioner (stress, depression og angst)
  • Autisme og sanseforstyrrelser 
  • Kursus i sociale historier 
  • Kursus i TEACCH 
  • Kursus i indretning af pædagogiske miljøer 

Afholdes kurset hos jer, faktureres desuden pr. påbegyndt køretime samt kilometer efter Statens takst. Afholdes kurset på Autismecenter Nord-Bo beregnes efter aftale ekstra udgift til ønsket forplejning.

Kontakt afdelingsleder Annette Møller for mere information.

 

Forældrekursus

På Autismecenter Nord-Bo har vi mulighed for at tilbyde et specialdesignet forældrekursus til forældre hvis barn (børn, unge eller voksne) har en diagnose inden for autismespektret.

I et specialdesignet kursus har vi mulighed for at målrette undervisningen ift. de helt specielle forhold eller problematikker der gør sig gældende i den enkelte familie, og at tage udgangspunkt i den diagnose og de problemstillinger der gør sig gældende for barnet.

Vores specialpædagogiske konsulenter har stor viden omkring rådgivning til familier, hvor der er et eller flere børn der har autisme, og de kan give en brugbar og højtspecialiseret rådgivning til forældrene. Et specialdesignet forældrekursus vil kunne foregå i hjemmet eller hos Autismecenter Nord-Bo og vil som udgangspunkt være på fem samtaler á 1,5 times varighed.

Let´s Visualize - Min Autisme eller Min ADHD

Vi udbyder kurser i brugen af materialet Let’s Visualize – Min Autisme og Let’s Visualize – Min ADHD, som er et konkret og visuelt understøttet samtalemateriale, hvis hovedformål er at fremme selvforståelsen hos unge og voksne med autisme og ADHD, for derved at skabe grobund for at opnå bedre livskvalitet.

Materialet henvender sig til fagpersoner, som tilbyder selvforståelsessamtaler/psykoedukation til personer med autisme. Fagpersoner kan fx være pædagogisk personale, psykologer, læger, sygeplejersker, miljøterapeuter, osv. Materialet kan købes og bruges af alle.

Fore mere info se: www.letsvisualize.dk

 

AutismeProfil-Job

Kurset henvender sig til ansatte ved jobcentre, der i forvejen har et grundlæggende kendskab til målgruppen, og som ønsker at benytte samtaleredskabet “AutismeProfil-Job” i arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssig udredning af borgere med en autismespektrumforstyrrelse.

”AutismeProfil-Job” er et effektivt samtaleredskab, hvor fagpersonen gennem brugen af konkrete og visuelt understøttede redskaber får kortlagt borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger i detaljen (f.eks. antal arbejdstimer om ugen, jobtyper/opgavetyper samt relevant støttebehov) gennem ni sessioner.

Formålet med at afholde et samtaleforløb med redskabet “AutismeProfil-Job” er at bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen for unge/voksne med autisme, hvor en meget stor andel har vanskeligheder med at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Kursusforløbet i ”AutismeProfil-Job” er bygget op omkring 2½ dag, hvor deltagerne, sammen med andre medarbejdere fra landets jobcentre, får en grundig introduktion til og viden om de særlige karakteristika for borgere med autisme samt en indføring i hvorledes redskaberne i ”AutismeProfil-Job” anvendes.

 

Find infoarket om kurset på siden med alle vore tilbud her.