Individuelt forældrekursus

På Autismecenter Nord-Bo har vi mulighed for at tilbyde et specialdesignet forældrekursus til forældre hvis barn (børn, unge eller voksne) har en diagnose inden for autismespektret.

I et specialdesignet kursus har vi mulighed for at målrette undervisningen ift. de helt specielle forhold eller problematikker der gør sig gældende i den enkelte familie, og at tage udgangspunkt i den diagnose og de problemstillinger der gør sig gældende for barnet.

Vores specialpædagogiske konsulenter har stor viden omkring rådgivning til familier, hvor der er et eller flere børn der har autisme, og de kan give en brugbar og højtspecialiseret rådgivning til forældrene.

Et specialdesignet forældrekursus vil kunne foregå i hjemmet eller hos Autismecenter Nord-Bo og vil som udgangspunkt være på fem samtaler á 1,5 times varighed.

Der vil blive benyttet visuelle modeller og der vil blive givet anvisninger på konkrete og brugbare metoder der kan benyttes i hverdagen.

Såfremt samtalerne skal foregå i hjemmet vil der være et tillæg til transport.

Der er mulighed for at inddrage søskende i de fem samtaler eller at tilkøbe ekstra timer til søskende. 

For yderligere spørgsmål er I velkomne til at henvende jer til afdelingsleder i Viden & Udvikling Annette Møller.

Tlf.: 41 69 96 40 / am@nordbo.dk 

Hent indstillingsskema.

Se Prisliste