Større afdækkende samtale med skriftlig sagsopsamling og vurdering (svarende til psyk135)

Denne samtale er et tilbud, hvis:

 • Du eller fagpersoner har flere eller omfattende spørgsmål, der ønskes skriftlig vurdering på.
 • Der er behov for større opsamlinger i komplekse sager med efterfølgende vurdering af fx støttebehov og evt. viderehenvisning til psykiatrisk udredning. Det kan fx være:
 • Hvis du har flere psykiatriske diagnoser eller misbrug.
 • Hvis der er mistanke om andre psykiatriske diagnoser, fx ADHD/ADD eller skizofreni.
 • Hvis der er ønske om forslag til specialiserede pædagogiske indsatsmuligheder.

Pris for samtale og vurdering (1 times forberedelse, 1½ times samtale, 4 timers notatskrivning): 8.254 kr.

Hent indstillingsskema her

Hent samtykkeerklæring her

 

Baggrundsinformation

Forud for enhver psykologydelse indhentes sagsakter med tidligere oplysninger i sagen. Det er inklusiv i alle ydelser, at psykologen orientere sig i op til 40 siders sagsakter forud for den aftale ydelse.

Relevante sagsakter kan fx være:

 • Epikriser/diagnosepapirer fra psykiatri/psykiater (alle der haves til rådighed, journal/epikriser kan udskrives via sundhed.dk, guide til at finde disse er her.

 • Statusudtalelser fra egen læge/psykolog

 • Aktuelle statusrapporter og/eller mål/handleplaner fra bostøtte, dagtilbud, botilbud, skoletilbud, praktik osv.

 • Funktionsudredninger

 • Psykologiske undersøgelsesrapporter / PPR-rapporter

 • Øvrige undersøgelsesrapporter (sensorisk profil, fysioterapeut, ergoterapeut, etc.)

 • Børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelse)

 • Oplysninger om fysisk sygdom og medicin