Momentum

Det udkørende bostøtteteam Momentum kører ud til beboere i eget hjem, typisk til beboere der har behov for få støttetimer. Støtten gives på hverdage både i dag- og aftentimer, og teamet arbejder i hele Region Nordjylland. 

I støtten kan der indgå praktiske opgaver, samtaler, strukturering, styrkelse af sociale færdigheder, støtte i at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet og lignende.

Pris for kørsel: se prisoversigten på hjemmesiden her.

For spørgsmål kontakt afdelingsleder Randi Jørgensen rj@nordbo.dk - mobll 20 70 01 87.