”STRUKTUR DER DUR”

Pakkeløsning til forældre til børn med autisme, der ønsker støtte til at få etableret og opretholdt en meningsgivende struktur i hjemmet.

Tilbuddet ”Struktur der dur” er henvendt til familier, hvor der er et eller flere børn med autisme, og hvor der er behov for en praktisk støttende indsats ift. at opretholde struktur i hverdagen.

Børn og unge med autisme har ofte et stort behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen.  Det kan dog opleves udfordrende for forældre selv at finde frem til de rette metoder, at få dem implementeret, og at få dem fastholdt over tid. Og resultatet kan ende med at blive, at metoderne mister effekt.

”Struktur der dur” er et praktisk, støttende forløb som tilbydes i to forskellige pakker.

Pakke 1:

5 samtaler over en afgræset periode, som afholdes på Autismecenter Nord-Bo.

Forløbet indeholder;

  • Afklarende møde, hvor vi drøfter behovet for struktur i hjemmet og hvad forældrene ønsker at opnå.
  • Hvorfor struktur – behov og effekt.
  • Introduktion til meningsgivende strukturmetoder, ud fra den enkelte families behov.
  • Forældrene afprøver metoder i hjemmet.
  • Evaluering af effekt og drøftelse af evt. justeringer.
  • Rådgivning om den fremadrettede indsats.

Pakke 2:

Forløb over 5 måneder som varetages af familiekonsulent med mange års erfaring indenfor autismeområdet.

Forløbet indeholder følgende faser:

  • I indledningsfasen (2 mdr) med afholdelse af én ugentlig samtale i hjemmet. Herunder rådgivning og kortlægning af behovet samt indtroduktion til materialer
  • Den støttende fase (2 mdr) afholdelse af én samtale hver 14. dag. Herunder tilretning og justering af materialer samt fortsat rådgivning.
  • Den afsluttende fase (1 mdr) afholdes af én samtale hver 14. dag. Herunder evaluering og drøftelse af fremadrettede indsatser.

I alt 14 samtaler fordelt over 5 måneder.

Der vil, efter nærmere aftale, kunne indlægges deltagelse i netværksmøde med skole og/eller myndighed.

Se Prisliste

 

Hvem kan indstille til forløbet:

Det er muligt for kommunale myndigheder og for private at indstille til forløbet.

Der tillægges pris for køretid og kilometertakst samt for deltagelse i evt. møder jv. aftale.