STU-afdelingen

Autismecenter Nord-Bo tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) for unge fra 15 år med autismespektrumforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den enkelte elev opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Der er tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. 

Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Adressen: Lindholm Brygge 2-4 i Nørresundby.

 

Fokuspunkter

Eleverne trives bedst med en forudsigelig struktur. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er rummeligt, og hvor der er plads til at være den, man er. Vi tilbyder individuelt tilrettelagt og tilpasset undervisning og støtte med henblik på uddannelse og arbejde og har særlig fokus på følgende hos eleverne:

  • Udviklingsmuligheder
  • Kommunikation
  • Kost og motion
  • Social træning
  • Træning i almindelig daglig levevis (ADL)
  • Praktik på uddannelser og virksomheder, evt. med specialpædagogisk støtte

Rammerne

Vores elever er med til at vælge, hvad de vil arbejde med og hvilke fag, de ønsker på skemaet. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for deres egne ønsker og behov, så det er en væsentlig pædagogisk opgave at støtte eleven til at få indflydelse og blive tryg ved at vælge. Der vil altid blive taget udgangspunkt i elevenens ressourcer og potentialer.

Personalet i vores STU-tilbud består primært af pædagogisk uddannet personale. Derudover har vi i personalegruppen undervisere med anden relevant baggrund.

Vi ligger placeret overfor Lindholm Station i Nørresundby, hvor der dagligt er mange tog- og busafgange. Det tager 3 minutter at gå til STU-tilbuddet.

Man kan starte på uddannelsen hele året rundt.

Du kan nedenfor downloade vores brochure med mere information om STU og en oversigt med alle grundelementer og aktiviteter.

 

Anni Jespersen
Afdelingsleder
Stu-afdelingen
Karin Wognsbæk
Pædagogisk leder og stedfortræder
Stu-afdelingen