Til dig der har autisme

Har du enten for nylig eller for længere tid siden fået stillet en diagnose inden for autismespektret, kan du måske have brug for viden omkring, hvad det betyder at have autisme. Der kan være mange spørgsmål, du umiddelbart ikke selv kan finde svaret på, eller måske mangler du viden om, hvordan du kan takle nogle af hverdagens udfordringer, f.eks. i dit sociale liv i  eller forhold til dagligdagens gøremål.

Det kan også være, at du er i tvivl om, hvorvidt et tilbud på Autismecenter Nord-Bo kunne være noget for dig, eller du har brug for hjælp til at finde ud af, hvad du skal beskæftige dig med i fremtiden.

På Autismecenter Nord-Bo har vi flere forskellige tilbud til dig med autisme. Det kan f.eks. være et dagtilbud i et af de tre dagbeskæftigelsestilbud, herunder mulighed for at tage en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller det kan være et tilbud i vores beskyttet beskæftigelse, hvis du er pensionsafklaret og måske ikke er klar til at komme på det ordinære arbejdsmarked. Det kan også være, at du har behov for at få en mentor i forhold til dit job eller din uddannelse eller at få bostøtte i hverdagen.  Alle ovenstående muligheder kan også tilbydes som ressourceforløb.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud her på vores hjemmeside, og hvem du eventuelt kan henvende dig til, hvis du selv vil i kontakt med Autismecenter Nord-Bo. I forhold til de beskrevne tilbud vil der altid skulle foreligge en indstilling fra din sagsbehandler i kommunen, som du bor i.

Hvis du har brug for rådgivning omkring din diagnose og de udfordringer du har i hverdagen,  så er du meget velkommen til at kontakte Viden & Udvikling. Vi vil derefter hjælpe dig med at finde ud af, hvilken form for rådgivningsforløb du kunne have brug for og hvordan du forholder dig til betaling. Et rådgivningsforløb kan foregå enten her på Autismecenter Nord-Bo eller hjemme hos dig. Hvis du påbegynder et rådgivningsforløb hos os, er du velkommen til at tage en anden person med , f.eks. din bostøtte eller dine forældre.

Har du brug for, at din socialrådgiver eller måske dine forældre eller andre pårørende tager kontakten til Autismecenter Nord-Bo, er de også meget velkomne til at ringe hertil.

Afdelingens træffetid:
Mandag til torsdag kl. 8.30 – 14.00 
Fredag kl. 8.30-12.00
Tlf. 98 27 90 02

Administrativ koordinator Sila Thiel, st@nordbo.dk