Tilsyn

Der føres årligt tilsyn med alle bosteder i Danmark for at ledelse og personale løbende kan forbedre kvaliteten af tilbuddene og blive opmærksom på eventuelle mangler. Herunder kan du læse Autismecenter Nord-Bos tilsynsrapporter og de eventuelle handleplaner, som er udarbejdet på baggrund af tilsynet.

​En tilsynsrapport udarbejdes af Socialtilsynet på baggrund af en besigtigelse af bostedet samt interviews af personale, beboere og ledelse. Tilsynsrapporten bliver udarbejdet for at sikre at bostedet overholder lovgivningen, og at personalet lever op til krav om faglige standarder og brugerinddragelse. Samtidig evalueres bostedets fysiske rammer.​

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. 

           

Dec 2019

Marts 2021

Nov 2021