Træværkstedet

Træværkstedet er et moderne og veludstyret snedkerværksted med mulighed for såvel mindre som større snedkeropgaver.

I træværkstedet søges værkstedsmedarbejderens ressourcer og kompetencer afdækket og styrket ved opgaver, der matcher ønsker, og eventuelle særinteresser – dette for at opnå så højt et motivationsniveau som muligt og dermed ud fra en neuropædagogisk betragtning at observere og kortlægge stærke og svage funktionsområder.
 
Der er naturligvis sikkerhedsregler for brug af nogle af maskinerne, og man har mulighed for at erhverve "kørekort" til de forskellige maskiner alt efter ens arbejdsområde og ens kompetencer. Nogle maskiner kan kun betjenes af personale. Der fokuseres især på små nicheproduktioner og produktudvikling.

Den enkelte værkstedsmedarbejder anspores til at tage ejerskab i produktionen, for her igennem at opleve det identitetsskabende og værdifulde i at arbejde med noget der er brug for. Der arbejdes f.eks. med:
 
  • Produktion af tilbehør til pilefletartikler
  • Fremstilling af brændeskure til abonnementsordning
  • Børnemøbler som salgsartikel i Butik De Gule Værksteder
  • Emballagekasser til opbevaring af grønsager m.m.
  • Andre trævareprodukter som bestillingsarbejde og salgsartikler i Butik De Gule Værksteder

Ansvarlig for Træværkstedet: Lasse Olesen, lo@nordbo.dk; mobil  tlf: 25 13 85 84