STU

Autismecenter Nord-Bo tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) for unge fra 15 år med autismespektrumforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

Der er tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. 

I samarbejde med den unge vil vi finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere mulighederne for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb og/eller et arbejdsforhold på baggrund af en uddannelsesplan. Du kan nedenfor downloade vores brochure med mere information om STU og en oversigt med alle grundelementer og aktiviteter.

For mere information om tilbuddet kan du kontakte afdlelingsleder Anni Jespersen på tlf. 20 70 01 72 eller aij@nordbo.dk.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt og tilpasset undervisning og støtte med henblik på uddannelse og arbejde.

Et forløb på Autismecenter Nord-Bo kan sammenstykkes af forskellige elementer:

  • Færdiggørelse af folkeskolens afgangsprøve
  • Enkeltfag på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Fuldt eller flerfagligt forløb på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Praktik evt. med specialpædagogisk støtte på uddannelser og virksomheder
  • Praktiske aktiviteter

Intern undervisning på Autismecenter Nord-Bo
Der undervises i fagene: dansk, engelsk, matematik, Almen viden og IT-forløb. Øvrige fag som historie, geografi, biologi, natur/teknik og religion integreres i den fagspecifikke undervisning.

Ekstern undervisning
Den enkelte bruger motiveres til at samle enkeltfagsundervisning på bl.a. VUC til en adgangsgivende fagpakke (f.eks. en AVU-fagpakke, bestående af dansk, matematik og engelsk eller en komplet HF-eksamen.)

Herudover har vi på Autismecenter Nord-Bo gode erfaringer med at benytte andre eksterne uddannelsesforløb, for eksempel: Gymnasium, Teknisk skole, Handelsskole, Teknisk gymnasium, Musikkonservatoriet, Universitetet m.m.

I samarbejde med eksterne studievejledere giver Autismecenter Nord-Bo ydermere studievejledning blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af længerevarende uddannelsesplan.

Hvor: STU tilbydes i STU-afdelingen på Skansevej 7-9 i Nørresundby.

Erhvervsafklaringsproces
Intern arbejdstræning og praktikforløb på Autismecenter Nord-Bo samt ekstern arbejdstræning, praktikforløb, flexjob og job med løntilskud koordineret og tilrettelagt af jobkoordinator på Autismecenter Nord-Bo.

 

Afklaringsforløb

Afklaringsforløbet strækker sig over 12 uger på Autismecenter Nord-Bo jf. »Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

Efter et visitationsforløb, hvor det i samarbejde mellem den kommunale UU vejleder, forældre, bruger og Autismecenter Nord-Bo er blevet afklaret, at der skal iværksættes et afklaringsforløb er det følgende proces, der igangsættes:

A) Den visiterede bruger inviteres til et opstartsmøde, hvor UU vejleder, forældre og repræsentanter fra Autismecenter Nord-Bo deltager. Formålet med mødet er at den enkelte brugers ønsker, behov og forudsætninger drøftes og på baggrund af disse planlægges et opstartsskema.

B) Opstartsskemaet skal indeholde elementer af:

  • Arbejdsprøvninger på Autismecenter Nord-Bo
  • Undervisningsafklaring på Autismecenter Nord-Bo (intern undervisning) og/eller via eksternt uddannelsessted (ekstern undervisning) som eks. VUC
  • Begyndende afdækning af personlige udviklingskompetencer og behov bl.a. via individuelle samtaler med personlig vejleder. Denne proces er et led i fortløbende selvforståelse og selverkendelse hos den enkelte.
  • Elementer af botræning i form af ADL undervisning (almindelig daglig levevis) og herunder rengørings- og madlavningsaktiviteter

C) Inden de 12 uger er gået inviteres UU vejleder, forældre, og bruger til et evaluerings- og opsamlingsmøde, hvor Autismecenter Nord-Bo udarbejder en skriftlig evaluering med fokus på de elementer, der ligger i uddannelsesplanens indhold (jf. undervisningsministeriets regler). På mødet konkluderes mellem parterne hvordan det fremtidige uddannelsesforløb skal forløbe og i hvilke rammer.

D) Hvis det er konkluderet at det er et ungdomsuddannelsesforløb i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo brugeren skal tilbydes, udarbejder Autismecenter Nord-Bo en individuel målsætning og handleplan for en given periode. Målsætning og handleplan tager afsæt i UU vejlederens beskrivelser jf. uddannelsesplanen.

 

Rev. ST/marts 2021