Uddannelsen

Autismecenter Nord-Bo tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) for unge fra 15 år med autismespektrumforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

Der er tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. 

I samarbejde med den unge vil vi finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere mulighederne for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb og/eller et arbejdsforhold på baggrund af en uddannelsesplan. Du kan nedenfor downloade vores brochure med mere information om STU og en oversigt med alle grundelementer og aktiviteter.

For mere information om tilbuddet kan du kontakte viceforstander Flemming Jeppesen tlf. 22 70 49 46, mail fj@nordbo.dk

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt og tilpasset undervisning og støtte med henblik på uddannelse og arbejde.

Et forløb på Autismecenter Nord-Bo kan sammenstykkes af forskellige elementer:

  • Færdiggørelse af folkeskolens afgangsprøve
  • Enkeltfag på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Fuldt eller flerfagligt forløb på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Praktik evt. med specialpædagogisk støtte på uddannelser og virksomheder
  • Praktiske aktiviteter

Intern undervisning på Autismecenter Nord-Bo
Der undervises i fagene: dansk, engelsk, matematik, Almen viden og IT-forløb. Øvrige fag som historie, geografi, biologi, natur/teknik og religion integreres i den fagspecifikke undervisning.

Ekstern undervisning
Den enkelte bruger motiveres til at samle enkeltfagsundervisning på bl.a. VUC til en adgangsgivende fagpakke (f.eks. en AVU-fagpakke, bestående af dansk, matematik og engelsk eller en komplet HF-eksamen.)

Herudover har vi på Autismecenter Nord-Bo gode erfaringer med at benytte andre eksterne uddannelsesforløb, for eksempel: Gymnasium, Teknisk skole, Handelsskole, Teknisk gymnasium, Musikkonservatoriet, Universitetet m.m.

I samarbejde med eksterne studievejledere giver Autismecenter Nord-Bo ydermere studievejledning blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af længerevarende uddannelsesplan.

Hvor: STU tilbydes i STU-afdelingen på Skansevej 7-9 i Nørresundby.

Erhvervsafklaringsproces
Intern arbejdstræning og praktikforløb på Autismecenter Nord-Bo samt ekstern arbejdstræning, praktikforløb, flexjob og job med løntilskud koordineret og tilrettelagt af jobkoordinator på Autismecenter Nord-Bo.

Rev. ST/sep 2019