Uddannelsen

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt og tilpasset undervisning og støtte med henblik på uddannelse og arbejde.

Et forløb på Autismecenter Nord-Bo kan sammenstykkes af forskellige elementer:

  • Færdiggørelse af folkeskolens afgangsprøve
  • Enkeltfag på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Fuldt eller flerfagligt forløb på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Praktik evt. med specialpædagogisk støtte på uddannelser og virksomheder
  • Praktiske aktiviteter

Intern undervisning på Autismecenter Nord-Bo
Der undervises i fagene: dansk, engelsk, matematik, Almen viden og IT-forløb. Øvrige fag som historie, geografi, biologi, natur/teknik og religion integreres i den fagspecifikke undervisning.

Ekstern undervisning
Den enkelte bruger motiveres til at samle enkeltfagsundervisning på bl.a. VUC til en adgangsgivende fagpakke (f.eks. en AVU-fagpakke, bestående af dansk, matematik og engelsk eller en komplet HF-eksamen.)

Herudover har vi på Autismecenter Nord-Bo gode erfaringer med at benytte andre eksterne uddannelsesforløb, for eksempel: Gymnasium, Teknisk skole, Handelsskole, Teknisk gymnasium, Musikkonservatoriet, Universitetet m.m.

I samarbejde med eksterne studievejledere giver Autismecenter Nord-Bo ydermere studievejledning blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af længerevarende uddannelsesplan.

Erhvervsafklaringsproces
Intern arbejdstræning og praktikforløb på Autismecenter Nord-Bo samt ekstern arbejdstræning, praktikforløb, flexjob og job med løntilskud koordineret og tilrettelagt af jobkoordinator på Autismecenter Nord-Bo.

Rev. ST/dec 2018