Udkørende bostøtte

Den udkørende bostøtte henvender sig til borgere, diagnosticeret indenfor autismespektret, som har behov for en specialiseret støtte med henblik på at mestre egen hverdag så selvstændigt som muligt.

Der vil være fokus på:

  • At udvikle færdigheder.
  • At fastholde færdigheder.
  • At begrænse tab af færdigheder.

Kommunen fastsætter timetal samt mål ud fra borgerens individuelle behov.

Autismecenter Nord-Bo udfærdiger ud fra kommunens anmodning en mål/handleplan, som der arbejdes målrettet efter.

Støtten vil ofte have fokus på praktiske opgaver i hjemmet, strukturering af hverdagen, styrkelse af de sociale færdigheder, samtaler, økonomi osv.

Bostøtteindsatsen gives af personale, der har viden, erfaring og efteruddannelse indenfor autisme.

Der arbejdes med en anerkendende tilgang til borgeren, og vejledningerne understøttes af visualiseringsmodeller og skemaer fra f.eks. KRAP, Lets Vizualise - Min Autisme, neuropsykologi samt egne modeller.

Afdelingen Momentum dækker borgere fordelt i hele Nordjylland og støtten foregår oftest i borgeres eget hjem.

Primært ydes støtten på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

 

Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Momentum