Værdigrundlag

Indflydelse
På Autismecenter Nord-Bo har den enkelte medarbejder indflydelse på egen arbejdssituation og tilrettelæggelsen heraf. Vi er bevidste om, at det medfører en større arbejdsglæde, at der bliver lyttet til den enkelte medarbejders mening, ideer og ønsker. Der er fokus på frihed under ansvar og medindflydelse og det imødeses, at der deltages aktivt i møder og diskussioner. Ydermere opfordres alle til at komme med ideer og løsningsforslag til eventuelle problemer.

Ansvarlighed
På Autismecenter Nord-Bo støtter alle op om fælles retningslinjer og værdier og vi har fokus på, at alle føler sig rustet til det job de udfører. Alle på Autismecenter Nord-Bo er hurtige til at træde til og tage ansvar i dagligdagen såvel som i akutte situationer. På Autismecenter Nord-Bo er alle ansvarlige for, at kommunikationen foregår i en åben, ærlig og respektfuld tone på alle niveauer.

Samarbejde
På Autismecenter Nord-Bo anvender vi hinandens erfaringer, idet der samarbejdes på tværs af hele organisationen og arbejdsområderne. Fordele, ulemper og problemløsninger diskuteres på de respektive møder i de forskellige afdelinger. Samarbejdsudvalget på Autismecenter Nord-Bo er forum for tværgående informationer i organisationen.

Anerkendelse
På Autismecenter Nord-Bo taler vi med hinanden og ikke om hinanden. Dermed viser vi hinanden respekt og anerkendelse. Vi er opmærksomme på, at give hinanden relevant anerkendelse for veludført arbejde og en god håndtering af arbejdsopgaverne. Anerkendelse af hinanden dækker over anerkendelse imellem kollegaer, imellem ledelse og medarbejdere i ledelsesteamet og den respekt der udvises med hensyn til medansvar og medindflydelse.

Læring
For at sikre en institution med høj grad af faglighed og en arbejdsplads med høj status, er der på Autismecenter Nord-Bo konstant fokus på faglig og personlig læring og udvikling gennem kurser, konferencer, foredrag, efteruddannelse med mere.

Humor
Humor er et generelt tegn overalt på Autismecenter Nord-Bo. Vi lægger vægt på, at der er en let og fornøjelig omgangstone, hvor humoren medvirker til at skabe en rar arbejdsdag.

Innovation
Autismecenter Nord-Bo er konstant i udvikling og løbende tages der initiativ til nye aktiviteter eller nye arbejdsformer og derved forandringer efter behov. De enkelte afdelinger på Autismecenter Nord-Bo, ligesom hele organisationen, er innovativ og ethvert projekt er unikt og under fortsat udvikling.

Sundhed
På Autismecenter Nord-Bo arbejdes der målrettet med at styrke sundheden for medarbejderne og for de unge og voksne der arbejdes med. Sundhed betragtes holistisk, og det er derfor ikke blot sundhed at være i rigtig god fysisk form. Sundhed er også at føle sig glad, have overskud, være i balance, føle sig værdsat og have muligheder for at lave aktiviteter med sine kollegaer i og udenfor arbejdstiden.