Varig boform

Autismecenter Nord-Bo har opført 18 autismevenlige to-værelseslejligheder. Beboerne er som oftest erhvervsafklarede og tilkendt pension. Boformen et tiltænkt som en varig bolig. Disse ligger på Peter Løthsvej i Åbybro.

Støtten gives individuelt og på baggrund af de nuværende beboeres støttebehov tilbydes støtten i alle døgnets timer. Der forefindes et fælleshus, hvor beboerne har mulighed for at købe morgen- og aftensmad, deltage i sociale arrangementer og lignende. Fælleshuset rummer personalefaciliteter, hvorfra støtten organiseres. 

For yderligere oplysninger og kontakt henvises til visitation til bostøtte.

Vi er registreret på Tilbudsportalen.