Vejleder

Hver enkelt bruger, beboer eller værkstedsmedarbejder har tilknyttet en vejleder fra personalegruppen. Denne funktion vægtes højt, idet der herved er mulighed for at opnå en tæt kontakt til den enkelte unge/voksne. Herigennem opnås gode muligheder for at tilgodese den enkelte optimalt med hensyn til selvstændiggørelse på så mange af livets områder som muligt.

Specielt for unge/voksne med autismespektrumforstyrrelser er det af stor betydning for den enkelte at vide, at der altid er mulighed for et trygt samtalerum med vejlederen, eftersom der hos den enkelte ofte opstår spørgsmål af eksistentiel karakter, om mellemmenneskelige relationer, om sociale omgangsformer m.v.