Viden & Udvikling

VIDEN & UDVIKLING består af specialpædagogiske konsulenter, autoriserede psykologer, familiekonsulent, administrativ koordinator og en afdelingsleder.

Vi er specialiserede i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, og vores hovedopgaver  består i: supervision, rådgivning, vejledning, undervisning, psykologiske undersøgelser og psykologiske samtaler. Derudover afvikler vi løbende kurser, konferencer og gruppeforløb.

Det er muligt at få udarbejdet pædagogiske og psykologiske udredninger, hvori kompetencer og udfordringer samt fremadrettet støttebehov hos den enkelte beskrives grundigt.

Tilmeld dig afdelingens nyhedsmail her (Intervallet er ca 3-4 gange om året)

VISO-leverandør

Viden & Udvikling er godkendt som VISO-leverandør og er en del af VISO’s gratis landsdækkende specialrådgivning indenfor autismeområdet. VISO står for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation og er en del af Social- og Boligministeriet.

Deres formål er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

VISO visiterer opgaver til leverandørerne, herunder Autismecenter Nord-Bo, som herefter leverer den påkrævede specialrådgivning og udredning til borgerne.

Vi udfører opgaver på både børn, unge og specialundervisningsområdet samt voksenområdet. 

Spørgsmål vedr. VISO rettes til administrativ koordinator Sila Thiel.

Læs om VISO her.

 

skilte.png

Salg af skolehæfte

Hæfte er udarbejdet som redskab til dig, der er i kontakt med børn og unge, som oplever ufrivilligt skolefravær.

Når fagpersoner omkring barnet eller den unge skal vurdere og igangsætte interventioner, der kan hjælpe og støtte barnet/den unge, er det nødvendigt at afdække hvilke perspektiver der kan ligge til grund for skolefraværet. Alle børn og unge vil som udgangspunkt gerne gå i skole, og de vil gøre det bedste, de kan. Når det ikke lykkes, skyldes det med stor sandsynlighed, at rammerne og tilgangen ikke tager højde for de individuelle forudsætninger.

Det er essentielt at have viden om hvilke faktorer, der påvirker barnet, for at kunne tilrettelægge meningsgivende strategier, der hjælper barnet med at vende tilbage til skolegang.

Hæftet henvender sig til børn og unge fra 10års alderen, da det ofte vil være i denne alder, at skolefravær kan blive mere omfattende.

Hæftet er i sin oprindelige tanke udarbejdet til børn og unge med en autismediagnose, men da ufrivilligt skolefravær kan forekomme hos alle børn/unge, vil det kunne bruges uanset målgruppe. Der er i hæftet særskilte afsnit omhandlende hhv. autisme og ADHD/ADD.

Indholdet er bygget op omkring de emner, der kan være relevante at belyse ud fra barnets/den unges perspektiv. Skolefravær skyldes sjældent én eller få faktorer, derfor har dette hæfte til formål at være bredspektret.

Du kan købe hæfte for 65 kr. plus porto og du vil efterfølgende få løsark tilsendt både i papirudgave sammen med hæfte (med pakkepost), og vi vil sende dig løsarkene i elektronsik udgave, så de kan printes ud efterfølgende. Dette inkluderer en invitation til eleven.

Skolehæftet er på 32 sider.

For at købe hæftet, skal du sende en mail med din bestilling til st@nordbo.dk med navn, adresse og mobilnummer, og du indbetaler 65 kr. pr. hæfte plus porto, som er:

  • Til privatadresser: 48 kr.
  • Til virksomhedsadresse: 39 kr.

Ved bestilling af mere end 10 hæfter er der gratis fragt.

Beløbet indbetales på vores mobilepay 22 11 21. 

Vi sender materialet afsted, når vi har modtaget betalingen og sender det med hjemmelevering (omdeling til adresse).

Hvis navn/adresse info og betaler ikke er den samme, så tilfø,j på moiblepaybetalingen, navnet, så vi kan koble de rigtige sammen, når vi gennemgår betalingerne.

Ved spørgsmål kontakt adminitrativ koordinator Sila Thiel (st@nordbo.dk)

                  

Udgivelser

Begge nedenstående bøger er skrevet af Annette Møller, afdelingsleder i Viden & Udvikling. Annette har 20 års erfaring i at arbejde med mennesker med autisme. Bøgerne kan købes på spektrumshop.dk

 

Studieliv
Håndbogen henvender sig til unge og voksne med autisme, der skal eller er i gang med en uddannelse og endvidere til deres undervisere, mentorer og forældre. Bogen sætter fokus på de særlige udfordringer, der kan være for mennesker med autisme, når de skal indgå i livet som studerende. Den er udformet som en praktisk arbejdsbog, hvor der er mulighed for at gøre opmærksom på, hvad man har brug for særlig støtte til.

 

Det er derfor - Hvad forældre.....og andre bør vide om autisme
Noget af det man hurtigt finder ud af når man får stillet en autismediagnose på sit barn, er at der er mange ting man rent faktisk ikke ved. Det man troede var almindelig og brugbar opdragelse, viser sig måske ikke at virke, og den udvikling man forventede hos barnet kom måske ikke i samme tempo eller til udtryk på samme måde som hos andre børn.

 

       

Let´s Visualize - Min Autisme og Let´s Visualize - Min ADHD
Viden & Udvikling har udviklet samtaleforløbet "Let’s Visualize, som er et banebrydende psykoedukationsmateriale henvendt til fagfolk, der vil afholde selvforståelsessamtaler med unge og voksne borgere med autisme og/eller ADHD, der har et ønske om at blive klarer på egne udfordringer og ressourcer. 

Materialet er af høj faglig standard og er produceret i et flot, slidstærkt og brugervenligt design. 

Du har mulighed for at bestille materialet på: www.spektrumshop.dk
Kig gerne forbi www.letsvisualize.dk for mere info.

 

                          

 

 

Let’s Visualize – Min Seksualitet

-  et tillægsmateriale til ”Let´s Visualize – Min Autisme”.


Mennesker med autisme kan opleve det udfordrende og svært at mærke, forstå samt at omsætte egne og andres signaler, ønsker og behov ift. seksualitet. Dette kan medføre misforståelse, overskridelse af grænser eller tendens til overanalysering, med stor forvirring og frustration til følge. Som fagperson kan der opleves usikkerhed ift. tolkning af seksuel adfærd og samtale herom. Særligt hvis adfærden er uhensigtsmæssig eller anderledes end flertallet.

”Let’s Visualize – Min Seksualitet” kan støtte borger og fagperson i at tale i en struktureret ramme med henblik på større forståelse af hvordan/hvorfor autisme påvirker seksualitet, mental og fysisk trivsel. 

Du har mulighed for at bestille materialet på: www.spektrumshop.dk
Kig gerne forbi www.letsvisualize.dk for mere info.

 

 

                

Rammesætning af samtaler - plakat
Når man planlægger samtaler med personer med ASF, er det nødvendigt at rammesætte både den kontekst, samtalen skal foregå i, såvel som selve indholdet i samtalen. Her præsenteres en forståelsesramme og en model, som er udviklet og brugt i vores kliniske praksis.

Klik her eller på billedet for at downloade.

 

 

                                

Framing the Conversation with ASD - plakat

 - engelsk udgave. 

When planning conversations with people with autism spectrum disorders (ASD), we need to frame both the context of which the conversations are to take place in as well as the content of the conversation. This poster presents models developed in and used in my own clinical praxis.

Klik her eller på billedet for at downloade.

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling