Viden & Udvikling

VIDEN & UDVIKLING består af specialpædagogiske konsulenter, autoriserede psykologer, familiekonsulent, administrativ medarbejder, administrativ koordinator og en afdelingsleder.

Vi er specialiserede i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, og vores hovedopgaver  består i: supervision, rådgivning, vejledning, undervisning, psykologiske undersøgelser og psykologiske samtaler. Derudover afvikler vi løbende kurser, konferencer og gruppeforløb.

Det er muligt at få udarbejdet pædagogiske og psykologiske udredninger, hvori kompetencer og udfordringer samt fremadrettet støttebehov hos den enkelte beskrives grundigt.

VISO-leverandør

Viden & Udvikling er godkendt som VISO-leverandør og er en del af VISO’s gratis landsdækkende specialrådgivning indenfor autismeområdet. VISO står for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation og er en del af Socialestyrelsen under Social - og Integrationsministeriet.

Deres formål er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

VISO visiterer opgaver til leverandørerne, herunder Autismecenter Nord-Bo, som herefter leverer den påkrævede specialrådgivning og udredning til borgerne.

Vi udfører opgaver på både børn, unge og specialundervisningsområdet samt voksenområdet. 

Spørgsmål vedr. VISO rettes til administrativ koordinator Sila Thiel.

Læs om VISO her.

 

skilte.png

Udgivelser

Begge nedenstående bøger er skrevet af Annette Møller, afdelingsleder i Viden & Udvikling. Annette har 20 års erfaring i at arbejde med mennesker med autisme. Bøgerne kan købes på spektrumshop.dk

 

Studieliv
Håndbogen henvender sig til unge og voksne med autisme, der skal eller er i gang med en uddannelse og endvidere til deres undervisere, mentorer og forældre. Bogen sætter fokus på de særlige udfordringer, der kan være for mennesker med autisme, når de skal indgå i livet som studerende. Den er udformet som en praktisk arbejdsbog, hvor der er mulighed for at gøre opmærksom på, hvad man har brug for særlig støtte til.

 

Det er derfor - Hvad forældre.....og andre bør vide om autisme
Noget af det man hurtigt finder ud af når man får stillet en autismediagnose på sit barn, er at der er mange ting man rent faktisk ikke ved. Det man troede var almindelig og brugbar opdragelse, viser sig måske ikke at virke, og den udvikling man forventede hos barnet kom måske ikke i samme tempo eller til udtryk på samme måde som hos andre børn.

 

       

Let´s Visualize - Min Autisme
Viden & Udvikling har udviklet samtaleforløbet "Let’s Visualize - Min Autisme", som er et banebrydende psykoedukationsmateriale henvendt til fagfolk, der vil afholde selvforståelsessamtaler med unge og voksne borgere med autisme, der har et ønske om at blive klarer på egne udfordringer og ressourcer.

Materialet er af høj faglig standard og er produceret i et flot, slidstærkt og brugervenligt design. 

Kig gerne forbi www.letsvisualize.dk for mere info.

 

Kommende udgivelser
I løbet af efteråret vil der udkomme et tillæg til Let´s Visualize materialet, det vil være med fokus på seksualitet og vil komme til at hedde "Let´s Visualize - Min Autisme og seksualitet". Så hold øje med facebook og hjemmesiden.

 

 


 

                          

Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling