Vi holder juleferie fredag den 19. december og åbner igen mandag den 5. januar.
 
Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk helhedstilbud til unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder Aspergers syndrom og andre kontaktvanskeligheder.
 
Autismecenter Nord-Bo består i 2014 af pædagogiske dagtilbud og STU til omkring 175 unge og voksne. Disse tilbud er fordelt på tre afdelinger i hhv. Aabybro og Nørresundby. Derudover er der ca. 165 individuelle bostøtte foranstaltninger, et beskyttet beskæftigelsestilbud med 25 værkstedsmedarbejdere tilknyttet (De Gule Værksteder), samt en rådgivningsafdeling, der bl.a løser opgaver for VISO.
Ultimate Web A/S